CICES

Kansallisesti merkittävät ekosysteemipalvelut on tunnistettu CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) luokittelujärjestelmän avulla. CICES-luokitus on kehitetty yhdenmukaistamaan ekosysteemipalveluja koskevaa termistöä, jotta ympäristötilinpidon ja ekosysteemiarviointien keskinäinen vertailtavuus paranisi. Luokitusjärjestelmä on kehitetty Euroopan ympäristöviraston (EEA) toimesta.

CICES-luokituksessa ekosysteemipalvelut jaotellaan kolmeen pääkategoriaan (sections), joita ovat tuotantopalvelut, säätely- ja ylläpitopalvelut sekä kulttuuripalvelut. Tämä verkkosivu noudattaa samaa rakennetta (luokituksen versio 4.3). CICES-luokituksessa on myös alakategorioita (division, group).

CICES:n versio 4.3.

http://cices.eu/

Taulukko tulossa.

 

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit