Arvo: Tieteen ja koulutuksen arvo

TALOUDELLINEN ARVO

Tieteen ja koulutuksen taloudellista arvoa yhteiskunnalle on vaikea mitata kattavasti, koska ne vaikuttavat laajasti yhteiskunnan eri tasoilla. Vaikutus on sekä suoraa että epäsuoraa, ja sitä voidaan havaita esimerkiksi peruskouluissa, korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä.

Eräs mahdollinen indikaattori tieteen taloudellisen arvon mittaamiseen on tutkimukseen myönnettävä julkinen rahoitus. Vuosina 1990–2012 valtion rahoitus tutkimus- ja kehitystoimintaan lähes kolminkertaistui. Vuonna 2012 rahoitusta myönnettiin 2,1 miljardia euroa.

TERVEYDELLINEN ARVO

Tieteen ja koulutuksen terveydellistä arvoa voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Suomessa tehdään runsaasti lääketieteen ja terveydenhoidon tutkimusta, jonka tavoitteena on löytää uusia parannuskeinoja vanhoihin ja uusiin sairauksiin sekä kehittää olemassa olevia keinoja entisestään. Terveydenhoidon tutkimus voidaan ymmärtää laajemminkin. Käynnissä on esimerkiksi tutkimusta siitä, miten luonnossa oleskelu edistää terveyttä.

Koulutusta itsessään voidaan pitää terveellisenä. Joidenkin tutkimusten mukaan koulutuksella on yhteys terveyteen ja hyvinvointiin.

SOSIAALINEN ARVO

Koulutus itsessään on sosiaalisesti erittäin arvokasta. Koulutuksen ansiosta ihmiset voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tieteen ja koulutuksen sosiaalinen arvo perustuu myös siihen, että niillä on suora ja epäsuora työllistävä vaikutus. Suoria työllistäjä ovat esimerkiksi koulut, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Epäsuoria työllistäjiä on valtavasti. Monet yksityiset ja julkiset yritykset hyödyntävät toiminnassaan tieteellisiä tutkimustuloksia.

ITSEISARVO

Tiedettä ja koulutusta pidetään itseisarvoisina. Tiede on yrittänyt selvittää meitä ympäröivän maailman luonnetta jo vuosituhansia. Omaan ympäristöön kohdistuva kiinnostus on universaali ilmiö, joka yhdistää kaikkia ihmisiä.

 

Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa. Tilastokeskus.

Luonnon virkistyskäyttö. Metsäntutkimuslaitos.

Koulutus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit