Luontomatkailu

Luontomatkailu on läheisessä yhteydessä luonnon virkistyskäyttöön. Näiden kahden ekosysteemipalvelun määritelmällinen ero on siinä, että luontomatkailu sisältää yöpymisen. Luontomatkailu myös tavallisesti suuntautuu kauemmas kotoa kuin arkipäiväinen luonnon virkistyskäyttö.

Luonto houkuttelee paljon matkailijoita. Puhtaan luonnon käsite on suomalaisen luontomatkailun kulmakivi. Etenkin järvien rannat, rannikot ja suuret metsät houkuttavat ulkomaisia matkailijoita. Matkailijoiden kannalta luontokohteiden hyvä saavutettavuus on tärkeää. Luontomatkailun suosion lisääntyessä matkailupalvelujen tarjonta onkin kasvanut etenkin Lapissa. Suomessa kesämökkikulttuuri on säilyttänyt suosionsa viimeisten kahden vuosikymmenen ajan. Yli 60 % suomalaisista pääsee halutessaan kesämökille.

Suosituimpia luontomatkailukohteita ovat Lappi ja kansallispuistot. Suomessa on 40 kansallispuistoa, jotka ovat suosittuja matkailukohteita; niihin suuntautuu yli neljäsosa suomalaisten luontomatkailusta. Niiden vuosittaiset käyntimäärät ovat viime vuosina kivunneet yli kahden miljoonan. Matkailu ja virkistyskäyttö vaihtelevat vuodenajan mukaan, mikä näkyy myös vierailumäärien vaihteluna.

Luontomatkailu vaikuttaa kohdetta ympäröivään alueeseen myönteisesti. On arvioitu, että noin 3 000 suomalaisyrityksen toiminta on vahvasti sidoksissa luontomatkailuun. Pelkästään kansallispuistokäyntien tuottamat luontomatkailutulot ovat yli 100 miljoonaa euroa, ja niiden työllistävä vaikutus on 1 400 henkilötyövuotta.

 

Viitteet

Neuvonen, M. & Sievänen,T. 2011. Ulkoilutilastot 2010. Teoksessa: Sievänen, T. & Neuvonen, M. (toim.). Luonnon virkistyskäyttö 2010. Metlan työraportteja 212.

Suomen virallinen tilasto (SVT), 2014. Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/smat/

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit