Rakenne: Suositut luontoalueet, saavutettavuus

Suomen suosituimpia luontomatkailukohteita ovat kansallispuistot ja Lappi laajemminkin. Luonnon äärellä sijaitsevat vapaa-ajan asunnot ovat myös suosittu luontomatkailun muoto.

Suomessa on yhteensä 40 kansallispuistoa, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on lähes 10 000 km2. Suurimmat kansallispuistot sijaitsevat Lapissa ja lounaisrannikolla. Suosituimpia ovat Pallas-Yllästunturin kansallispuisto (514 800 kävijää vuonna 2014), Urho Kekkosen kansallispuisto (288 600 kävijää) ja Nuuksion kansallispuisto (285 200 kävijää). Noin puolet käynneistä tehdään Pohjois-Suomessa sijaitseviin kansallispuistoihin.

Kansallispuistojen vetovoimatekijöitä on tutkittu. Kansallispuiston olosuhteet sekä puistossa ja sen ympärillä tarjolla olevat matkailupalvelut vaikuttavat kävijämääriin paljon. Erityisen paljon matkailijoita kävi kansallispuistoissa, joiden alueella on tuntureita. Tällaisten puistojen tuntumassa on myös useimmiten saatavilla eniten matkailupalveluja. Veden läheisyys ja kaunis maisema olivat syynä joidenkin kansallispuistojen suureen suosioon. Metsävaltaisissa kansallispuistoissa käytiin hiukan harvemmin ja soisissa kansallispuistoissa vielä harvemmin. Soisissa kansallispuistoissa tarjotaan vain vähän matkailupalveluja.

Vuonna 2012 Suomessa oli 496 200 vapaa-ajan asuntoa. Ne ovat lisääntyneet tasaisesti 1970-luvulta lähtien. Vapaa-ajan asunnot keskittyvät Järvi-Suomeen, Etelä-Suomeen ja saaristoon. Mökkipaikka valitaan ympäröivän maiseman ja omien mieltymysten perusteella. Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat useimmiten metsissä tai maaseudulla, mutta vesikin vaikuttaa asunnon paikkaan paljon. Suurin osa mökkimatkoista (95 %) tehdään henkilöautolla. Vapaa-ajan asuntojen keskimääräinen etäisyys kotoa on 39 kilometriä ja mediaanietäisyys 93 kilometriä.

Viitteet

Neuvonen, M., Sievänen,T. 2011. Ulkoilutilastot 2010. Teoksessa: Sievänen, T. & Neuvonen, M. (toim.). Luonnon virkistyskäyttö 2010. Metlan työraportteja 212.

Suomen virallinen tilasto (SVT), 2014. Suomalaisten matkailu. Tilastokeskus. http://www.stat.fi/til/smat/.

Suomen virallinen tilasto (SVT), 2012. Kesämökit. http://www.stat.fi/til/rakke/2012/rakke_2012_2013-05-24_kat_001_fi.html

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit