Virkistys

Luonto on tärkeä osa suomalaisten vapaa-aikaa. Suomessa kaikki saavat jokamiehenoikeuksien turvin hyödyntää laajoja maa- ja vesialueita virkistyskäyttöön. Viime vuosikymmeninä luonnosta on tullut yhä suositumpi paikka viettää vapaa-aikaa. Yli kaksi kolmesta suomalaisesta käy luonnonalueilla ainakin kerran viikossa. Vapaa-ajanvietto luonnossa edistää tutkitusti fyysistä ja henkistä hyvinvointia, sillä se lieventää stressiä, väsymystä ja allergioita sekä madaltaa sydämen sykettä ja verenpainetta.

Eri ekosysteemit tarjoavat mahdollisuuksia erilaiseen luonnon virkistyskäyttöön: metsissä, soilla, vesistöissä, rannoilla ja tuntureilla voi tehdä erilaisia asioita. Ihmisillä on yleensä erilaisia mieltymyksiä sen suhteen, millaisissa ympäristöissä he viihtyvät. Myös suosituimmat virkistyskäytön muodot vaihtelevat vuodenajasta toiseen. Luontokohteiden saavutettavuus vaikuttaa siihen, miten eri alueita käytetään. Oman kodin läheltä löytyvät kohteet tai rakenteet (esim. luontopolut tai pitkospuut) houkuttelevat ihmisiä käyttämään alueita.

Myös vuodenaikojen vaihtelu houkuttelee ihmisiä tarkkailemaan luontoa.

Luonnon virkistyskäyttö edistää henkilökohtaista terveyttä, mutta sillä voi olla myös taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, kun terveydenhuollon kulut laskevat ja sairausloma-ajat lyhenevät. Luontoon pääseminen on myös itseisarvoista.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit