Hyöty: Virkistyskäyttö, kokemukset

Lähes kaikki suomalaiset (96 %) ilmoittavat ulkoilevansa. He ulkoilevat keskimäärin 2–3 kertaa viikossa eli noin 170 kertaa vuodessa. Yli puolet väestöstä kävelee, ui ja pyöräilee luonnossa, poimii luonnonvaraisia marjoja ja viettää aikaa rannalla ja kesämökillä. Kymmenen vuoden jaksolla 2000–2010 etenkin ikäihmisten (65–74-vuotiaiden) ulkoilu lisääntyi. Nopeimmin suosiotaan lisääviä ulkoilumuotoja ovat sauvakävely, juoksu, harrastusmetsänhoito ja lintujen tarkkailu.   

Vapaa-ajan kalastajien lukumäärä on vähentynyt, joskin se on edelleen varsin suuri. Yli 30 % väestöstä ilmoittaa kalastavansa ainakin kerran vuodessa. Metsästäjien lukumäärä on sen sijaan kasvanut melko tasaisesti viime vuosikymmenien aikana. Tällä hetkellä yli 300 000 suomalaista metsästää.

Kansallispuistojen vierailumäärä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2001. Myös kansallispuistojen määrä kasvoi 33:sta 37:ään vuosien 2001 ja 2013 välisenä aikana. Kansallispuistojen lisääntyminen ei kuitenkaan selitä vierailumäärien kasvua täysin, vaan absoluuttinen vierailumäärä on myös kasvanut. Vuonna 2013 Suomen kansallispuistoihin tehtiin 2,3 miljoonaa käyntiä.

Valtion omistamille suojelu- ja retkeilyalueille tehtiin vuonna 2013 yhteensä 5,4 miljoonaa käyntiä. Niistä noin 42 % suuntautui kansallispuistoihin, 7 % valtion retkeilyalueille ja 51 % muille suojelualueille.

 

Ulkoilutilastot. Luonnonvarakeskus.

Vapaa-ajankalastus. Luonnonvarakeskus.

Metsästys. Luonnonvarakeskus.

Kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden ja muiden virkityskäytöllisesti merkittävimpien Metsähallituksen hallinnoimien suojelualueiden ja retkeilykohteiden käyntimäärät. Metsähallituksen ASTA-asiakastietojärjestelmä.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit