Säätelypalvelut

Säätelypalvelut tarkoittavat ekosysteemiprosesseja, jotka ylläpitävät elämälle suotuisia olosuhteita. Tärkeimmät ovat aineiden kierto ja organismien lisääntymisen varmistaminen. Jotkin säätelypalvelut ovat ihmisen kannalta vähemmän tärkeitä mutta silti hyödyllisiä, esimerkiksi melun ja saasteiden väheneminen kaupunkeihin istutettujen puiden ja kasvien ansiosta.

Säätelypalvelut ovat usein hiljaisia ja melko näkymättömiä prosesseja. Niiden merkitys paljastuu vasta, kun niissä on jotain vialla: kun vettä on liikaa tai se on likaista, kun ilmasto lämpenee ja muuttuu arvaamattomaksi, kun hedelmä- ja marjasadot epäonnistuvat pölyttäjien puuttumisen vuoksi.

Monista säätelypalveluista tiedetään vain vähän. Meillä voi olla puutteellinen käsitys jopa perusprosesseista – puhumattakaan siitä, että pystyisimme seuraamaan niitä ja niiden kehittymistä kokonaisuudessaan edes tyydyttävästi.

Useimmille säätelypalveluille ei ole markkinoita. Niitä on yleensä pidetty talouteen kuulumattomina ilmiöinä, joita ei ole otettu mukaan laskelmiin. Siksi niihin on usein kohdistunut tunnettu yhteismaan ongelma: omaa etuaan ajaessaan yksilöt kuluttavat kaikille kuuluvan resurssin loppuun, koska sen käyttöä ei säätele mikään mekanismi.*

Tärkeimmät säätelypalvelut ovat pitkälti samoja Suomessa ja ulkomailla. Mahdollisesti tärkein on hiilen kiertokulku ilmakehän ja biosfäärin ja geosfäärin muiden osien välillä. Toisin kuin muille säätelypalveluille, hiilen kiertokululle on kehittymässä markkinamekanismi, päästökauppa.

Monet säätelypalvelut ovat elämän säilymiselle käytännössä yhtä tärkeitä kuin hiilen kiertokulku. Suomessa monet ihmisten toimet ovat riippuvaisia veden pidätyksestä ja suodattumisesta. Maanviljelyn näkökulmasta keskeisiä säätelypalveluja ovat monien kasvilajien juurinystyröiden kyky sitoa typpeä sekä kastematojen ja muiden maassa elävien organismien työ maan laadun ylläpitämiseksi.

* Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162 (3859): 1243–1248.

 

 

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit