Eroosion torjunta

Vesi on eroosion merkittävin aiheuttaja Suomessa. Sadevesi ja pintavalunta huuhtovat maahiukkasia vesistöihin. Huuhtoutuvat maahiukkaset sisältävät esimerkiksi maatalouden toksiineja, kuten kasvintorjunta- ja kasvinsuojeluaineita, fosforia, raskasmetalleja ja orgaanista ainesta. 

Suomessa eroosion suurin haittavaikutus on pintavesien laadun heikkeneminen. Maankäyttö, kuten maaperän muokkaus tai kuivatus ojittamalla, kiihdyttää eroosiota ja edistää maahiukkasten joutumista vesistöihin. Luonnontilainen maaperä on eroosiota estävä rakenne. Myös kasvipeite ehkäisee maaperän eroosiota.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit