Arvo: Haitallisten aineiden käsittelyn arvo

TALOUDELLINEN ARVO

Saastunut maaperä aiheuttaa kustannuksia maanomistajille ja yrittäjille. Saastuneen maaperän kunnostus voi olla erittäin kallista ja vaikeaa, jos saasteet ovat valuneet syvälle maaperään.  

Tällaisessa tapauksessa pilaantuneen maa-aineksen korvaaminen puhtaalla on usein ainoa toimiva ratkaisu. Pilaantunut maa puhdistetaan joko kuumentamalla se erittäin korkeaan lämpötilaan, jolloin yhdisteet palavat, tai sulkemalla se säiliöihin odottamaan yhdisteiden luonnollista hajoamista, mihin voi kulua vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Jotkin bakteerit ja sienet pystyvät hajottamaan PAH-yhdisteitä. Niiden käyttöä maaperän biologiseen puhdistamiseen tutkitaan.

TERVEYDELLINEN ARVO 

Pilaantuneiden alueiden asukkaat usein altistuvat haihtuville yhdisteille, jotka voivat vahingoittaa terveyttä vakavasti.

Saastunut vesi heikentää ekosysteemipalveluja huomattavasti, sillä juomavesi on merkittävä epäpuhtauksien ja patogeenien reitti. Nekin voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia.

SOSIAALINEN ARVO 

Jos maa-alueet eivät sovellu käytettäväksi tai esim. vaellusreiteiksi saastumisen tai maiseman pilaantumisen vuoksi, tämä voi aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja estää alueiden virkistyskäytön.

Myös veden laadun huonontuminen haittaa virkistyskäyttöä kuten kalastusta ja uimista.     

ITSEISARVO

Saasteet voivat vahingoittaa ekosysteemiä tuhoamalla vaarantuneet lajit alueelta. Vesiekosysteemeissä epäpuhtaudet ovat usein sitoutuneet pohjasedimenttien hiukkasiin. Saastuneita sedimenttejä kunnostetaan usein poistamalla saastunut aines ja korvaamalla se puhtaalla tai levittämällä puhtaita sedimenttejä saastuneen pohjan päälle. Sedimenttien ruoppauksen hyödyt ja haitat on arvioitava ennen kuin siihen ryhdytään. Ruoppaus voi vahingoittaa pohjaeliöstöä vakavasti, mikä puolestaan vaikuttaa koko ekosysteemiin. Ajan myötä alueelle tulee uutta pohjaeliöstöä, mutta populaatioiden rakenne ei välttämättä koskaan palaudu ruoppaamista edeltävälle tasolle.  

Jätteiden ja toksiinien säätely on ekosysteemipalvelu, joka parantaa maaperän ja veden kuntoa poistamalla epäpuhtauksia. Luonnolliset prosessit eivät kuitenkaan pysty palauttamaan ekosysteemiä täydellisesti saasteita ja epäpuhtauksia edeltävään tilaan.  

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit