Ilmanlaatu

Troposfäärin eli alailmakehän otsoni, typpidioksidi ja pienhiukkaset ovat yleisimpiä ilmanlaadun heikentäjiä. Ilmansaasteita poistuu ilmakehästä esimerkiksi sedimentaation, diffuusion, sateen aiheuttaman huuhtoutumisen tai märkädeposition kautta. Kuivalaskeuma koskee erityisesti painavia hiukkasia. Tuuli ja muut ilmavirtaukset levittävät saasteet ilmakehään. Vesi- ja lumisade aiheuttavat hiukkasten ja muiden saasteiden huuhtoutumista ja märkädepositiota. Märkädepositio tarkoittaa ilman hiukkasten laskeutumista kasvien pinnoille.   

TROPOSFÄÄRIN OTSONI

Suomessa ilma ei ole kovin saastunutta. Täällä otsonin muodostuminen troposfääriin edellyttää typen oksideja ja auringonvaloa. Jos typen oksidien pitoisuus on alhainen, troposfäärin otsoni hapettuu, jolloin sen määrä pienenee. Jos ilmassa on runsaasti typen oksideja, otsoneja muodostuu metaanin (CH4), hiilimonoksidin (CO) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteiden) hapettuessa. 

Troposfäärin otsoni on erittäin fytotoksista, sillä se on voimakas hapetin. Se vahingoittaa kasveja, eläimiä ja ihmisen tekemiä rakennelmia, kuten rakennuksia. Se uhkaa maa- ja metsätaloutta, sillä se heikentää kasvien terveyttä ja tuottavuutta. Se vahingoittaa myös ihmisten terveyttä, etenkin hengityselimistöä. Troposfäärin otsoni kiihdyttää maailmanlaajuista ilmastonmuutosta.

TYPPIDIOKSIDI 

Typpidioksidi on palamistuote, jota syntyy useimmiten kaasun (metaanin), öljyn tai hiilen palaessa. Noin 65 % typpidioksidista on peräisin teollisuudesta ja 35 % liikenteestä. Kaupungeissa liikenteen osuus on suurempi. Typpidioksidi vahingoittaa hengityselimistön toimintaa. Luonnossa ja ihmisten rakentamissa ympäristöissä se aiheuttaa happamoitumista ja rehevöitymistä.

PIENHIUKKASET 

Pienhiukkasten koko vaihtelee mikrometriä pienemmistä aerosoleista paljain silmin erottuvaan pölyyn, joka on peräisin esimerkiksi hiekoitushiekasta, katupölystä ja palamisprosesseista (esim. öljyn palaminen liikenteessä, puun palaminen kotitalouksissa). Hiukkaset voivat olla kemiallisesti myrkyttömiä tai sisältää raskasmetallien ja hiilivetyjen kaltaisia toksiineja. Pienhiukkaset aiheuttavat hengitysongelmia.

MUUT ILMANSAASTEET 

Muita ilmansaasteita ovat esimerkiksi hiilimonoksidi, typen oksidit, rikkidioksidi ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

 

Ilmanlaatuportaali. Ilmatieteen laitos. Ympäristöministeriö. 

Ilmanlaatuportaali. Ilmatieteen laitos. Ympäristöministeriö.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit