Hyöty: Ilmanlaatu

Ilmanlaadun hyöty perustuu ennen kaikkea haittojen välttämiseen. Etenkin terveyshaitat voivat olla vakavia ja kalliita. Muita vältettäviä tuhoja ovat rakennusten ja muiden rakennelmien, kuten patsaiden, kuluminen sekä ekosysteemien vahingoittuminen rehevöitymisen tai happamoitumisen vuoksi.

Ilmansaasteiden terveysvaikutuksia on tutkittu aktiivisesti viime vuosikymmeninä. Niiden on havaittu aiheuttavan monia terveysongelmia, etenkin hengityselinsairauksia ja sydän- ja verisuonitauteja. Ne lisäävät myös allergisuutta.

Ilmansaasteet lisäävät sydänkohtausten riskiä kohottamalla sydämen sykettä, plasman viskositeettia ja C-reaktiivisen proteiinin pitoisuutta. Typpidioksidi ja pienhiukkaset lisäävät sydämen rytmihäiriöitä. Tutkimusten mukaan sydäninfarktipotilaat ovat usein altistuneet kohonneille ilman pienhiukkaspitoisuuksille ennen infarktia. 

Ilmansaasteet lisäävät sekä lasten että aikuisten keuhkojen toiminnan häiriöitä. Ne aiheuttavat esimerkiksi keuhkoputkentulehduksen ja keuhkoahtaumataudin (COPD) yleistymistä. Astmaoireiden ja alailmakehän otsonin välillä on havaittu yhteys.

Etenkin otsonin ja pienhiukkasten on tutkittu vaikuttavan kuolleisuuteen. Joidenkin tutkimusten mukaan pienhiukkaset lyhentävät elinajanodotetta 1–2 vuotta.  

Brunekreef, B. &  Holgate, S. T. 2002. Air pollution and health. The Lancet. Volume 360, Issue 9641. pp. 1233–1242.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit