Hyöty: Maaperän laatu

Hyvälaatuinen maaperä parantaa maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä. Aineiden toimiva kierto varmistaa, että taloudellisesti merkittävien kasvien käytettävissä on ravinteita ja muita elämälle tärkeitä yhdisteitä. Maataloudessa käytetään varsin paljon lannoitteita, kun taas metsätaloudessa aineiden luonnollinen kierto on tärkeämpää. Ravinnepitoisuuden lisäksi maaperän kuntoon vaikuttaa muitakin tekijöitä, kuten hiilipitoisuus, vedenpidätyskyky, biomassa ja maaperän mikro-organismien toiminta, humuksen määrä ja hajoamisnopeus.  

Laadukas maaperä hyödyttää muitakin kuin vain taloudellisesti merkittäviä kasveja. Se on monien ekosysteemipalvelujen tuotannon edellytys. Näitä ovat esimerkiksi marjat ja sienet, bioenergia, hiilen kiertokulku, ravinteiden pidätys ja kasvupaikat. Koko ekosysteemin toiminta perustuu maaperän mikro-organismien toimintaan.

Hyvälaatuinen maaperä varastoi paljon hiiltä pääsiassa humuksen muodossa. Suomalaiseen turvemaahan on arvioitu varastoituneen 5,6 miljardia, metsämaahan 1,2 miljardia ja vesistöjen sedimentteihin 0,7 miljardia tonnia hiiltä. Hiilen varastoituminen maaperään on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.  

Lisäksi hyväkuntoinen maaperä pidättää tehokkaasti ravinteita. Sillä on hyvä vedenpidätyskyky, ja se ehkäisee ravinteiden valumista vesistöihin ja vähentää niiden rehevöitymistä.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit