Poikashabitaatit

Monet eläinlajit lisääntyvät ja kasvavat vain tietynlaisissa elinympäristöissä. Esimerkiksi rakentamattomat joet ovat muun muassa lohelle ja taimenelle tärkeitä kutu- ja kasvuympäristöjä. Rakkolevä- ja sahaleväkasvustot puolestaan ovat tärkeitä useille merikaloille.

Poikashabitaateilla tarkoitetaan elinympäristöjä, joissa olosuhteet jonkin lajin lisääntymiselle ja poikasten kasvulle ovat suotuisat. Ekosysteemipalveluista puhuttaessa on yleensä kyse taloudellisesti arvokkaiden lajien kuten talouskalojen ja riistaeläinten lisääntymisen kannalta tärkeistä elinympäristöistä. Esimerkiksi Itämeren rakkoleväkasvustot tarjoavat monen kalalajin poikasille suojaa ja ravintoa.

Myös moni riistalaji on riippuvainen tietyistä poikashabitaateista. Esimerkiksi metsäkanalinnut pesivät metsäisillä suoalueilla, jotka tarjoavat riittävästi ravintoa ja suojaa poikasten kuoriuduttua. Ympäristömuutokset ovat vaikuttaneet moniin tällaisiin elinympäristöihin eri aluetasoilla. Metsäkanalintujen lisääntymisympäristöt ovat kärsineet soiden kuivattamisesta. Itämeren rehevöityminen ja jokien säännöstely ovat pienentäneet lohi- ja taimenkantoja sekä siian merikantaa.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit