Ravinteiden pidätys

Ravinteiden pidätys on merkittävä ilmiö, sillä sen ansiosta ravinteet pysyvät maaekosysteemeissä, kasvillisuus voi kasvaa ja maaperän mikro-organismit ja selkärangattomat saavat ravintoa.

 

Maaekosysteemien ravinteiden pidätys on tärkeää myös vesiekosysteemien hyvinvoinnin kannalta. Jos valuma-alueella vesistöihin valuu liikaa ravinteita, ne rehevöityvät. Rehevöitymisen ekologisia seurauksia ovat esimerkiksi kalakantojen muutokset, massiiviset leväkukinnot ja pohjakasvien väheneminen.  

Tällaiset muutokset vaikuttavat ihmisen toimintaan monin tavoin. Ne saattavat vaikuttaa ammatti- ja vapaa-ajankalastukseen sekä muuhun luonnon virkistyskäyttöön, kuten uimiseen ja mökkeilyyn. Rehevöityminen voi myös pilata maisemaa. Lisäksi rehevissä vesistöissä esiintyvät myrkylliset leväkukinnot voivat olla terveydelle vahingollisia.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit