Arvo: Typensidonnan arvo

TALOUDELLINEN ARVO 

Typensidonnan taloudellinen arvo perustuu siihen, että se vähentää maatalouden kuluja. Biologinen typensidonta vähentää viljelymaiden lannoittamisen tarvetta. Muissa elinympäristöissä taloudellinen arvo on epäsuoraa. Esimerkiksi metsissä typpeä sitovat maaperän bakteerit, jotka vaikuttavat puiden kasvupotentiaaliin.

TERVEYDELLINEN ARVO 

Typensidonnan terveydellinen arvo piilee puhtaissa elintarvikkeissa ja turvallisessa ympäristössä. Biologinen typensidonta vähentää keinotekoisten lannoitteiden tarvetta, mikä puolestaan vähentää elintarvikkeiden mahdollisia lannoitejäämiä ja lannoitteiden huuhtoutumista vesistöihin.

Keinotekoiset lannoitteet voivat esimerkiksi kasvattaa vihannesten ja juomaveden nitraattipitoisuutta. Korkea nitraattipitoisuus aiheuttaa tutkimusten mukaan methemoglobinemiaa, joka heikentää veren kykyä kuljettaa happea. Kohonnut nitraattipitoisuus on yhdistetty myös diabetekseen, sepelvaltimotautiin, syöpään ja lisääntymishäiriöihin, mutta tutkimustyö on kesken. Typpioksidi- ja ammoniakkipäästöt puolestaan kiihdyttävät otsonin muodostumista troposfäärissä ja pienhiukkasten muodostumista ilmakehässä. Molemmat aiheuttavat hengityselinsairauksia. 

Vesiekosysteemeissä lannoitekuormitus aiheuttaa rehevöitymistä, mikä voi ilmetä esimerkiksi myrkyllisinä leväkukintoina.

SOSIAALINEN ARVO 

Ei määritelty.

ITSEISARVO 

Typensidonta on elämälle tärkeä perustoiminto. Typpiyhdisteitä tarvitaan esimerkiksi amino- ja nukleiinihappojen (mm. DNA) ja proteiinien muodostamiseen.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit