Vedenpidätys

Maaperän vedenpidätyskykyyn vaikuttavat maaperän rakenne ja sitä peittävä kasvillisuus. Kasvillisuus parantaa alueen vedenpidätyskykyä pitämällä maaperän aineksia paikallaan ja sitomalla itseensä vettä. Suot ovat tehokkaimpia vedenpidättäjiä, sillä niissä on paksu turpeen muodostama orgaanisen aineen kerros. Vettä on sitoutunut paljon myös soramaihin. Maalajeista myös hiue pidättää hyvin vettä, mutta hienojakoisen rakenteensa vuoksi maan pinnalle voi jäädä useammin valumavettä.

 

Kaikki maanpinnan muokkaus, erityisesti ojittaminen, heikentää alueen vedenpidätyskykyä. Muokkaus heikentää kasvustoja ja juuristoja sekä irrottaa maaperän aineksia, jolloin maaperän vedenpidätyskyky laskee. Jos maaperä ei pysty pidättämään vettä, voi syntyä tulvia aiheuttavaa pintavaluntaa. 

Vedenpidätyskyky vaikuttaa useisiin veteen liittyviin säätelypalveluihin. Maaperän kyky pidättää vettä on veden suodattumisen keskeinen edellytys. Vedessä on myös muita aineksia kuten ravinteita, orgaanisia yhdisteitä, kivennäisaineita, toksiineja sekä muita yhdisteitä. Tulvat ja pintavalunta irrottavat maaperästä ravinteita ja altistavat sitä eroosiolle.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit