Hyöty: Tulvasuojelu ja virtausten säätely

Veden varastoitumisen tärkein hyöty on tulvasuojelussa. Suomessa tulvii useimmiten keväisin lumen sulaessa. Lumi sulaa suhteellisen nopeasti, jolloin vesimäärät ovat suuria. Jokien jääpadot lisäävät ylävirran tulvariskiä.

SISÄVESIEN TULVAT 

Sisä-Suomen laajimmat säännölliset tulvat aiheutuvat Lapin ja Pohjanmaan  jokien varsilla. Lapin joet ovat suuria, ja niissä on paljon lumien sulamisvettä. Pohjanmaa on alavaa seutua, missä suuri osa maasta on maatalouskäytössä. Etenkin kevättulvia esiintyy yleisesti. Pohjanmaalla on vuosisatojen aikana kuivattu suuri osa soista ja järvistä maatalouskäyttöön, minkä vuoksi jokien läheisyydessä on jäljellä vain vähän tulvia tasoittavia luonnonmuodostumia. Tulvia esiintyy myös eräissä jokien suulla sijaitsevissa kaupungeissa, kuten Porissa.

ITÄMEREN TULVAT 

Itämeren ranta-alueilla tulvii ajoittain, etenkin etelärannikolla ja Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudulla. Suomen rannikon merenpinnan korkeuteen vaikuttavat tuuli, ilmanpaine ja Itämeren kokonaisvesimäärä.

HYÖKYTULVAT 

Rankkasateella hyökytulvan riski kasvaa etenkin asutuskeskuksissa, sillä suuri osa maasta on päällystetty ja maa pidättää vettä varsin vähän. Viemäriverkosto täyttyy, jos sadetta kertyy yli 100 mm. Puistot ja muut päällystämättömät alueet pienentävät tulvariskiä.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit