Toiminta: Vedenpidätyskyky

Suot ehkäisevät tulvia, sillä niihin varastoitunut vesi vapautuu hitaasti. Soilla tulvavesi leviää laajalle alueelle ja sen virtausnopeus pienenee. Eheä kasvipeite parantaa vedenpidätyskykyä, sillä kasvipeite imee vettä ja vakauttaa maannosta. Turve voi imeä paljon vettä.

Myös muut maalajit varastoivat vettä ja vapauttavat sitä hiljalleen, mutta ne eivät pidätä yhtä paljon vettä kuin turve. Kivennäismaalajit imevät vähemmän vettä kuin eloperäiset maalajit, minkä vuoksi niiden alueella esiintyy enemmän pintavaluntaa. Näin käy etenkin hienojakoisella hiuemaalla. Pintavalunta aiheuttaa eroosiota ja ravinteiden huuhtoutumista ja heikentää vesistön kuntoa alajuoksulla.  

Kuivatus pienentää huomattavasti sekä soiden että muiden maalajien vedenpidätyskykyä.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit