Vedensuodatus

Veden suodattuminen on ekosysteemitoiminto, joka tuottaa puhdasta vettä ja pienentää vedenpuhdistuskuluja. Maa-ainekset suodattavat valumavesistä kiinteitä epäpuhtauksia ennen kuin vesi valuu takaisin vesistöihin tai laskeutuu pohjavesivarastoihin.

 

Suomessa on 6 020 luokiteltua pohjavesialuetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 13 300 km2. Noin 0–50 % vuosittaisesta sadannasta suodattuu pohjaveteen. Kasvillisuus, pinnanmuodostus, raekoko, maaperän kerrosten koostumus ja maaperän tiheys vaikuttavat kaikki pohjaveden määrään. Suurin osa pohjavedestä muodostuu lumien sulaessa ja syyssateiden aikaan. Suurimmat laadukkaat pohjavesivarastot sijaitsevat harjujen ja reunamoreenien sekä jäätikköjoki- ja jokitörmämuodostumien läheisyydessä, missä maa-aines on rakenteeltaan karkeaa ja huokoista. Noin 61 % yhdyskuntavedestä otetaan pohjavesivarastoista. 

Maaperän pohjavesi. Geologian tutkimuskeskus. 

Talousvesi. Vesilaitosyhdistys (VVY).

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit