Hyöty: Pohjavesi

Noin 61 % yhdyskuntavedestä otetaan pohjavesivarastoista. Viime vuosina yhdyskuntien vesihuoltoon on käytetty noin 410 miljoonaa kuutiometriä vettä vuodessa. Noin 90 % väestöstä asuu vesihuoltoverkoston piirissä. Loput 10 % ovat riippuvaisia omista vedenlähteistään, useimmiten yksityisistä kaivoista.

Suomessa on 6 020 luokiteltua pohjavesialuetta, jotka tuottavat yhteensä 5,4 miljoonaa kuutiometriä pohjavettä päivässä. Yli puolet pohjavesivarastoista soveltuvat vedenhankintaan ja useimpien laatu on arvioitu hyväksi. Vuonna 2013 noin 350 pohjavesialuetta oli nimetty riskialueiksi, ja 98 niistä oli huonossa tilassa. Viime vuosina noin sadan pohjavesialueen tila on heikentynyt. 

Keinänen-Toivola, M. M., Ahonen, M. H. & Kaunisto, T. 2007. Talousveden laatu Suomessa vuosina 1984–2006. Vesi-instituutin julkaisuja 2. 112 s.

Talousvesi. Vesilaitosyhdistys (VVY).  

Pohjavesialueet. Suomen ympäristökeskus.

Pohjavesien määrällinen ja kemiallinen tila. Ympäristöhallinto. 

Pohjavesien tila ja riskialueet 2013. ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, Maanmittauslaitos.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit