Toiminta: Pohjaveden tuotanto

Suomessa syntyy päivittäin noin 5,4 miljoonaa kuutiometriä pohjavettä. Suurimmat laadukkaat pohjavesivarastot sijaitsevat harjujen ja reunamoreenien ympäristöissä, missä maa-aines on karkeaa ja huokoista. 

Jos alueen maaperä koostuu pääasiassa hienojakoisista maa-aineksista kuten savesta ja hienosta hiekasta, alueella on vähän pohjavettä. Hienojakoiset maa-ainekset hidastavat veden imeytymistä ja suodattumista. Tällaiset alueet sijaitsevat useimmiten rannikoilla. Myös turvemailla vettä suodattuu niukasti, sillä vesi imeytyy turpeeseen. Näillä alueilla pohjavedessä on korkea humushappopitoisuus, minkä vuoksi veden laatu on varsin heikko.

Moreeni on Suomen yleisin maalaji. Sitä on noin puolet Suomen maa-alasta. Moreeni on lajittumatonta, jäätikön murskaamaa ja kuljettamaa maa-ainesta. Moreenikerros on useimmiten suhteellisen ohut. Pohjaveden korkeus voi vaihdella moreenialueilla nopeastikin sadannasta riippuen. Myös veden laatu vaihtelee paljon. Keväisin ja syksyisin pohjavesi on yleensä hapanta ja sisältää humusta. 

Viitteet

Pohjavesialueet. Suomen ympäristökeskus.  

Ronkainen, N. 2012. Suomen maalajien ominaisuuksia. Suomen ympäristö 2 / 2012. 62 s.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit