Bioenergian arvo

TALOUDELLINEN ARVO

Energiapuun puunmyyntitulot ovat kasvaneet viime vuosina. Vuonna 2013 ne olivat yli 90 miljoonaa euroa.  

Monet kotitaloudet lämmittävät edelleen polttamalla puuta. Se vähentää kaukolämmön tarvetta ja tuottaa sitä kautta säästöjä.

Suomessa maatalouspohjaisen energiantuotannon taloudellinen arvo on paljon pienempi kuin puupohjaisen. 

SOSIAALINEN ARVO

Bioenergian sosiaalinen arvo perustuu sen tuotannon ja jakelun työllistävään vaikutukseen. Työpaikkoja syntyy monille aloille, esimerkiksi metsätalouteen, maatalouteen ja jalostusteollisuuteen.  

TERVEYDELLINEN ARVO

Bioenergian terveydellinen arvo on enimmäkseen epäsuora. Sen käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden polttoa esimerkiksi ajoneuvoissa. Se vaikuttaa myönteisesti ilmanlaatuun ja siten myös terveyteen. (Ks. Hyöty: Ilmanlaatu) 

ITSEISARVO

Bioenergia on itseisarvoista monista syistä, jotka ovat joskus ristiriidassa keskenään. Bioenergia on arvokasta, koska se vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja tukee entistä vihreämmän ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamista.  

Toisaalta biologisten organismien käyttö energiantuotantoon on vahingoittanut luonnon monimuotoisuutta varsin paljon niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomessa energiapuun kerääminen on vähentänyt metsiin jäävän kuolleen puun määrää, mikä on vähentänyt hyönteislajiston monimuotoisuutta. Maailmalla bioenergian tuotanto on johtanut mittaviin sademetsien avohakkuisiin.

Bioenergian käyttöön liittyy myös sosiaalinen dilemma: on esitetty, ettei maataloustuotteita pitäisi käyttää energiantuotantoon ennen kuin nälänhätä on poistettu maailmasta.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit