Hyöty: Energiakasvien sato ja energiantuotanto

 

METSÄTALOUS

 

Puuhakkeen käyttö energiantuotantoon on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Noin kolmannes kerätystä puuhakkeesta on hakkuutähteitä, kuten kaadettujen puiden latvoja ja oksia. Energiapuusta 47 % on pieniä puita, joita saadaan nuorten metsien harvennushakkuiden sivutuotteena. Pienten puiden osuus on kasvanut huomattavasti vuodesta 2000. Kannot ja juuret muodostavat 14 % kaikesta energiapuusta. Vuonna 2012 voimalaitokset ja kotitaloudet käyttivät yhteensä 7,6 miljoonaa kuutiometriä puuhaketta. Luku on kymmenkertainen vuoteen 2000 verrattuna.

 

Puupohjaisen energian kulutus on yli kaksinkertaistunut 1980-luvun alusta. Vuonna 2012 sitä kulutettiin 331 petajoulea. Myös suhteellinen kulutus on kasvanut. Vuonna 1980 puupohjainen energia kattoi 15 % kaikesta kulutuksesta, kun vuonna 2012 sen osuus oli 24 %.

 

MAATALOUS

 

Ruokohelven satotietoja on kerätty vuodesta 2011. Silloin sato oli 45,3 miljoonaa kiloa. Sittemmin sato on pienentynyt, ja vuonna 2013 sato oli vain 21 miljoonaa kiloa. Ruokohelven viljelyyn käytettävä alue oli suurimmillaan vuonna 2007. Onkin todennäköistä, että 2000-luvulla myös saatiin suurimmat sadot.

 

Satotilastot. TIKE. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

 

Metsätilastolliset vuosikirjat. Metsäntutkimuslaitos.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit