Poro

Suomessa on suuri puolikesy porokanta, yhteensä noin 200 000 yksilöä. Poroja hoidetaan Pohjois-Suomessa sijaitsevalla poronhoitoalueella, joka kattaa yli kolmanneksen Suomen maa-alasta. Porot laiduntavat lähinnä luonnonlaitumilla, kuten metsäisillä kankailla sekä tunturipaljakan jäkälälaitumilla. Poronhoito on saamelaisten perinteinen elinkeino, mutta myös monilla ei-saamelaisilla on poroja.


Suomessa on harjoitettu poronhoitoa 1600-luvun alusta. Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla porokanta oli varsin pieni ja porojen määrä pysyi suhteellisen tasaisena. Luonnonlaitumet uusiutuivat hyvin. Porojen määrä ja porotuotteiden, etenkin lihan, kysyntä kääntyi kasvuun 1970-luvulla. Porojen määrä on pysynyt 1990-luvun puolivälistä asti korkealla, noin 200 000 yksilössä, mutta poronhoidon kannattavuus on heikentynyt.

Porojen talviruokinta yleistyi 1980-luvun alussa porojen määrän kasvun sekä muun maankäytön (erityisesti metsätalouden ja kaivosteollisuuden) ja uuden infrastruktuurin aiheuttamien paineiden vuoksi. Aiemmin porot olivat etsineet itse ravintonsa luonnosta. Kesäisin porot syövät muun muassa varpujen, pensaiden ja nuorien puiden lehtiä, metsälauhaa (Deschampsia flexuosa) ja sarakasveja. Suot ovat poroille kesäkuukausina erittäin tärkeä elinympäristö. Talvisin porot syövät pääasiassa lumen alta esiin kaivamaansa jäkälää ja metsälauhaa sekä puiden oksilla kasvavia luppoja (Alectoriaceae sp.). 

Poronlihan todellinen tuottajahinta saavutti huippunsa 1980-luvun alussa, minkä jälkeen se on laskenut huomattavasti. Myös talviruokinnan alhainen kustannustehokkuus on heikentänyt poronhoidon kannattavuutta.

Poroja kasvatetaan pääasiassa lihan vuoksi, mutta niistä saadaan myös turkkia, nahkaa, sarvia ja luita. Poronhoidon tuottama voitto ennen veroja oli 23,2 miljoonaa euroa vuonna 2008. Vuonna 2013 poronomistajia oli 4500.

Poroista saatavien suorien hyötyjen, kuten lihan, lisäksi poronhoito on Suomen pohjoisosissa myös kulttuurisesti tärkeää. Se on keskeinen osa saamelaista kulttuuria ja merkittävä tekijä, joka houkuttelee alueelle matkailijoita.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit