Puhtaan veden arvo

TALOUDELLINEN ARVO

Puhtaan veden taloudellinen arvo tarkoittaa yhdyskuntaveden arvoa sekä vältettyjä vedenpuhdistuskuluja.

TERVEYDELLINEN ARVO

Puhtaan veden terveydellinen arvo merkitsee sitä, että vettä on turvallista käyttää. Hanavesi on juomakelpoista kaikkialla Suomessa. Yksityisten kaivojen vesi on usein niin ikään pilaantumatonta. Pintavesiin liittyy hiukan useammin terveysriskejä. Rehevöityminen on aiheuttanut myrkyllisiä leväkukintoja sisävesiin ja Itämereen. Viime vuosina vesistöihin on myös joutunut jonkin verran teollisuuden myrkkypäästöjä.

SOSIAALINEN ARVO

Puhtaan veden sosiaalinen arvo piilee siinä, että sen saanti on turvattu kansallisella tasolla. Vesihuoltoverkosto myös työllistää kansalaisia.

ITSEISARVO

Vesi on monella tavalla itseisarvoista. Pilaantumattomissa vesistöissä elää monimuotoinen lajisto: sekä vedessä että maalla eläviä lajeja ja paljon muuttolintuja. Puhdas vesi on myös esteettisesti arvokasta. Puhdasta juomavettä sekä veden turvallista virkistyskäyttöä voidaan myös pitää itseisarvoina.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit