Puun arvo

TALOUDELLINEN ARVO

Bruttopuunmyyntitulo tarkoittaa metsänomistajien hakkuista saamia tuloja. Se ei sisällä hakkuu- eikä kuljetuskustannuksia. Puunmyyntitulot kasvoivat 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa. 1990-luvun lopulta lähtien puunmyyntitulot ovat pysyneet suhteellisen tasaisesti noin 1 700–1 800 miljoonassa eurossa lukuun ottamatta vuotta 2007, jolloin tulot nousivat hetkellisesti, ja vuotta 2009, jolloin ne olivat suhteellisen alhaiset.

SOSIAALINEN ARVO

Vuonna 2010 metsätalous työllisti 25 300 ihmistä, sahat 8 100, muu puutuoteteollisuus 19 100 sekä sellun, paperin ja kartongin valmistus 19 300 ihmistä.

TERVEYDELLINEN ARVO

Tämä sivu on vielä tekeillä.

ITSEISARVO

Suomalaisen puuntuotannon itseisarvo ja merkitys käyvät ilmi esimerkiksi siitä, että Suomen ja suomalaisten sanotaan elävän metsästä ja metsiä kutsutaan vihreäksi kullaksi. Metsät liittyvät suomalaiseen identiteettiin, minkä vuoksi puuntuotantoa saatetaan arvostaa jopa yli sen taloudellisen arvon.

Metsätilastolliset vuosikirjat. Metsäntutkimuslaitos.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit