Hyöty: Raakapuun hakkuu

Raakapuun vuosittainen hakkuukertymä oli 1980-luvun lopulla noin 50 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuut vähenivät huomattavasti 1990-luvun alussa, mutta palasivat pian ennalleen. Hakkuukertymä on ollut 1990-luvun lopusta asti noin 60 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuosi 2009 muodosti poikkeuksen: hakkuut vähenivät noin 20 % lähinnä laman ja puutavaran suuren määrän vuoksi. Vuosina 2010 ja 2011 hakkuumäärät nousivat entiselle tasolleen.

Vuosina 1990–1999 raakapuun hakkuukertymä kasvoi lähes 25 %. Etelä-Suomessa kasvu oli hiukan nopeampaa kuin Pohjois-Suomessa. Vuosina 2000–2012 raakapuun hakkuumäärät ovat vähentyneet yli 5 %. Ne ovat kuitenkin vähentyneet vain maan eteläosissa, kun taas Pohjois-Suomen hakkuumäärät ovat jatkaneet hidasta kasvuaan.

 

MÄNTY

 

Mäntykuitupuun hakkuut ovat kaksinkertaistuneet 1980-luvun alusta. Vuonna 2012 mäntykuitupuuta kaadettiin 14 miljoonaa kuutiometriä. Myös mäntytukkien hakkuut lisääntyivät 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa, mutta viime vuosina hakkuumäärät ovat laskeneet takaisin 1980-luvun tasolle.

 

KUUSI

 

Kuusikuitupuun vuosittainen hakkuumäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena 1980-luvulta lähtien eli noin 8–10 miljoonassa kuutiometrissä. Kuusitukkien hakkuumäärä oli huomattavasti suurempi vuosina 1994–2004 kuin 1980-luvulla, mutta 2010-luvulla se on jälleen laskenut.

 

LEHTIPUUT

 

Yleisimmin kaadettu lehtipuu on koivu. Lehtikuitupuun hakkuut ovat hieman lisääntyneet 1980-luvulta. Lehtitukkien hakkuu sen sijaan laski yli 40 % vuosina 1982–2012.

 

Metsätilastolliset vuosikirjat. Metsäntutkimuslaitos.

 

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit