Toiminta: Puuston kasvu

Puuston arvioitu vuosittainen kasvu on lisääntynyt vuosikymmenien ajan. Viime vuosina kasvuksi on arvioitu yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Myös vuotuinen raakapuun hakkuukertymä on kasvanut vuosittaisista vaihteluista huolimatta. Hakkuukertymä ei kuitenkaan ole kasvanut yhtä nopeasti kuin puuston vuosittainen kasvu. Suomen metsien puusto on kasvanut 2000-luvulla noin 30 % enemmän kuin sitä on hävinnyt hakkuiden tai luonnollisen poistuman seurauksena.

Vuosittaista kasvua ovat lisänneet etenkin metsäisten soiden kuivattaminen, aiempaa intensiivisempi metsänhoito sekä metsien ikärakenne: tällä hetkellä yhä useammat metsiköt ovat nopeimmin kasvavaa nuorta (30–60-vuotiasta) metsää.

Metsätilastolliset vuosikirjat. Metsäntutkimuslaitos.

Valtakunnan metsien inventointi III–XI. Metsäntutkimuslaitos.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit