Toiminta: Riistakannat, riistarikkaus

Villieläinkantojen vuosittainen vaihtelu kertoo ekosysteemin muutoksista. Maankäyttö ja etenkin metsätalous vaikuttavat elinympäristöjen kokoon ja kuntoon. Riistaeläinten kantoja säädellään myös metsästyksellä. Vuosittaiset riistakiintiöt takaavat, että lajit pysyvät elinvoimaisina.

Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen (nykyisin osa Luonnonvarakeskusta) kehittämä riistarikkausindeksi on väline, jolla valvotaan riistalajiston hyvinvoinnin muutoksia. Indeksi huomioi riistaeläinkantojen koon ja esiintymisalueet. Riistaeläimet jaetaan viiteen kategoriaan: metsäkanalinnut, pienpedot, suurpedot, hirvieläimet ja muut. Indeksi kuvaa hyvin lajistossa tapahtuvia pitkän aikavälin muutoksia. Indeksin perustana oleva aineisto perustuu metsästäjien ja riistantutkijoiden toteuttamiin riistakolmiolaskentoihin.

Suomi voidaan jakaa riistan esiintymisen perusteella viiteen osaan, joilla on omat ominaispiirteensä. Läntisillä alueilla (2 ja 4) pääasiallista riistaa ovat kärkiastujat: hirvi, valkohäntäpeura ja metsäkauris. Itä-Suomessa on suhteessa enemmän petoeläimiä kuten susia, ilveksiä ja ahmoja. Riistarikkausindeksi on pienempi Pohjois-Suomessa, missä esiintyy pääasiassa pienpetoja ja metsäkanalintuja.

Riistarikkautta kuvaavat lajit
Metsäjänis Lepus timidus
Orava Sciurus vulgaris
Ilves Lynx lynx
Susi Canis lupus
Ahma Gulo gulo
Näätä Martes martes
Kettu Vulpes vulpes
Kärppä Mustela erminea
Valkohäntäpeura Odocoileus virginianus
Hirvi Alces alces
Metsäpeura Rangifer tarandus fennicus
Metsäkauris Capreolus capreolus
Metso Tetrao urogallus
Teeri Tetrao tetrix
Pyy Bonasa bonasia
Riekko Lagopus lagopus

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit