Rakenne: Eläinten lukumäärä, laidunten pinta-ala

LAITUMET

Vuonna 2010 eläintuotannon käytössä oli noin 151 000 hehtaaria laidunmaata eli noin 7 % Suomen maatalousalueesta. Lypsylehmien käytössä on noin puolet laitumista, muun karjan käytössä 25 %. Lampaiden, vuohien ja hevosten kasvatukseen käytettiin vuonna 2013 noin 5–7 % laidunmaata kuhunkin eli yhteensä noin 18 000 hehtaaria. Laidunkausi kestää keskimäärin 4–6 kuukautta.

ELÄINTEN LUKUMÄÄRÄ

Eläinten lukumäärällä mitattuna siipikarjatalous on suurin tuotantosuunta; 2000-luvulla siipikarjaa oli 9–12 miljoonaa yksilöä. Muita suuria tuotantosuuntia ovat sikojen ja karjan kasvatus. Vuonna 2013 sikoja oli 1,3 miljoonaa. Vaihtelua esiintyy jonkin verran, mutta sikojen määrä on pysynyt keskimäärin samana. Nautakarjan määrä on vähentynyt huomattavasti vuodesta 1990, yli 30%. Vuonna 2014 Suomessa oli 914 000 nautaa.

Lampaita, vuohia ja hevosia on vain vähän verrattuna kolmeen tärkeimpään tuotantosuuntaan. Lampaiden määrä on vaihdellut huomattavasti viimeisten vuosikymmenien aikana, mutta viime vuosina se on noussut. Vuonna 2013 lampaita oli 135 000. Hevosten määrä on kasvanut tasaisesti. Vain noin 40 % hevosista on maatiloilla, joten suurin osa niistä on virkistyskäytössä. Vuohien määrä on laskenut yli 40 % sitten 2000-luvun alun.

Porolaitumiin ja poronhoitoon liittyy erityispiirteitä ja -käytäntöjä, joiden vuoksi niitä käsitellään erikseen ja niillä on omat indikaattorit.

Laiduntaminen 2010. TIKE. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

Kotieläinten lukumäärä. TIKE. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit