Viljelykasvien arvo

TALOUDELLINEN ARVO 

Kasvituotteiden tuottajahinnat ovat nousseet viime vuosina. Viljan tuottajahinnat kasvoivat 1,5–2-kertaisiksi vuosien 2009 ja 2013 välillä. Rypsillä ja rapsilla on ollut korkein tuottajahinta vuodesta 2011 alkaen, yli 400 euroa/1 000 kg. Perunan tuottajahinta oli huomattavasti alhaisempi, 24 euroa/100 kg vuonna 2013 (ei mukana kaaviossa). Perunan hintakehitys on ollut viime vuosina epäselvä.

SOSIAALINEN ARVO 

Maatilojen määrä on vähentynyt vuoden 1990 jälkeen huomattavasti, yli 50 %. Vuonna 2012 toiminnassa oli 59 000 maatilaa. Myös työntekijät ovat vähentyneet. Vuonna 2013 maatiloilla työskenteli 110 000 henkilöä, mukaan lukien maanviljelijät, heidän perheensä ja vakituinen työvoima. Lisäksi väliaikaisia työntekijöitä oli 56 000, joista 15 000 oli ulkomaalaisia.

TERVEYDELLINEN ARVO 

Kotimainen maatalous on terveyden kannalta erittäin arvokasta, sillä se tuottaa turvallisia elintarvikkeita ja sen on noudatettava ajantasaisia elintarvikehygieniasäännöksiä. Maatalous voi myös vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin. Lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden ja kasvintorjunta-aineiden määrää ja eläinten hyvinvointia seurataan säännöllisesti.

ITSEISARVO 

Suomalainen maataloustuotanto on Suomen elintarvikemarkkinoiden ja elintarviketurvan perusta. Suomi on maataloustuotannon kannalta pääasiassa omavarainen.

Maataloustuotteiden tuottajahinnat. TIKE. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. 

Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne. TIKE. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit