Metsät

Metsät ovat sekä pinta-alaltaan että lajimäärältään Suomen merkittävin elinympäristötyyppi. Metsät peittävät 36 % Suomen kokonaispinta-alasta ja 49 % maa-alasta. Yli 40 % Suomen tunnetusta lajistosta käyttää metsiä ensisijaisena elinympäristönään.

Tarkempi kuvaus metsistä löytyy sivulta www.luonnontila.fi/fi/elinymparistot/metsat

Metsät ovat suomen luonnon elinympäristöistä tärkein ekosysteemipalvelujen tuottaja. Kuusi kymmenestä tärkeimmästä tuotantopalvelusta liittyy suoraan metsiin. Taloudelliselta kannalta Suomen tärkein tuotantopalvelu on metsien tuottama puu.

Metsät ovat välttämättömiä monien säätelypalvelujen toiminnalle. Metsäekosysteemit ovat osa veden, hiilen ja ravinteiden kiertokulkua, ne ovat monien taloudellisesti merkittävien lajien kasvupaikkoja ja vaimentavat melua ja sitovat päästöjä. Metsät ovat myös kulttuurimme kannalta erittäin tärkeitä. Useimmilla suomalaisilla on henkilökohtainen suhde metsään, ja metsien virkistyskäyttö on laajaa.

METSIIN LIITTYVIÄ EKOSYSTEEMIPALVELUJA

Marjat ja sienet
Riista
Poro
Puu
Bionenergia
Geneettinen materiaali

Veden pidätys
Veden suodatus
Hiilenkierto
Typen sidonta
Eroosion esto
Maaperän laatu
Ravinteiden pidätys
Haitallisten aineiden käsittely
Poikashabitaatit
Ilmanlaatu
Melun vaimennus

Virkistys
Luontomatkailu
Luontoon perustuva kulttuuriperintö
Maisema
Taide ja populaarikulttuuri
Tiede ja koulutus

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit