Esittely

Mitkä luonnon prosessit ovat oleellisia Suomen talouden ja kulttuurin kannalta? Miten ne vaikuttavat elämäämme? Annammeko elämää ylläpitävien ekosysteemipalvelujen toimia häiriöttä?

Suomen ympäristökeskus alkoi kehittää ekosysteemipalveluindikaattoreita vuonna 2013. Tavoitteena on havainnollistaa ekosysteemipalvelujen käsitettä kansallisesta näkökulmasta ja esitellä Suomen tärkeimmät ekosysteemipalvelut.

Tällä hetkellä indikaattorikokoelmassa on mittareita 10 tuotanto-, 12 säätely- ja 6 kulttuuripalvelulle. Ekosysteemipalvelut on ryhmitelty kansainvälisen CICES-luokituksen mukaisesti (Common International Classification of Ecosystem Services). Monialaiset asiantuntijatyöryhmät ovat valinneet palvelut SYKEn työryhmän tekemän alustavan rajauksen pohjalta.

Esitämme tällä sivustolla jokaiselle ekosysteemipalvelulle neljä indikaattoria ns. kaskadimallin mukaisesti. Indikaattorit käsittelevät 1) ekosysteemin rakennetta ja 2)  toimintaa sekä 3) ihmisten palvelusta saamaa hyötyä ja 4) sen arvoa meille.

Ekosysteemipalvelujen mittaamista ja seurantaa koskeva työ ei ole valmis, sillä aihepiiri on laaja ja sitä koskevat tiedot ovat hajanaisia. Aina emme valitettavasti pysty esittämään tarkkoja määrällisiä seurantatietoja. Sellaisissa tapauksissa kuvaamme ilmiötä laadullisesti.

Palaute on erittäin tervetullutta!

Mielenkiintoisia hetkiä Luonnontila.fi-sivustolla Suomen ekosysteemipalvelu-indikaattoreiden parissa!

Työryhmä:

Petteri Vihervaara, erikoistutkija, projektin johtaja

Anna-Liisa Ahokumpu, tutkija

Ari-Pekka Auvinen, tutkija

Laura Mononen, tutkija

 

Keskustelua aiheesta

Aloita keskustelu »

Lisää kommentti


Jos et saa koodista selvää, klikkaa koodia ja saat uuden koodin.


Viestisi lähetetään sivuston ylläpitäjille tarkastettavaksi. Uudet kommentit pyritään julkaisemaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sulje kommentit