IT1 Fosfori

Virtaama kuvaa joessa virtaavan veden määrää. Tavallisimmin virtaama ilmoitetaan kuutiometreinä sekunnissa (m3/s). Veden virtaamaa seurataan Suomessa yli 280 havaintoasemalla, joiden havainnot kootaan päivittäisiksi keskiarvoiksi.

Suomenlahden ravinnepitoisuudet ovat tässä yhteydessä neljän havaintoaseman (Huovari, Haapasaari, Länsi-Tonttu ja Längden) mittauksista laskettuja keskiarvoja. Myös Pohjanlahden pitoisuudet koostuvat neljän havaintoaseman (LAV4, Hailuoto, Vavy19 and Vav11) tuloksista. Saaristomereltä ravinnepitoisuustietoja on vain yhdeltä havaintoasemalta, Seilistä. Kaikilta havaintoasemilta ei ole välttämättä ollut aineistoa saatavilla jokaiselle esitetylle vuodelle.


A) Jokien kuljettama fosforikuorma Itämereen

Vuosi
Kokonaisfosfori (t/a)
Virtaama (m3/s)
  Vuosi
Kokonaisfosfori (t/a)
Virtaama (m3/s)
1970
4 080
2 069
  1991
4 170
2 804
1971
3 510
2 331
  1992
4 520
3 470
1972
3 920
2 435
  1993
3 700
2 856
1973
3 310
2 454
  1994
3 280
2 363
1974
5 570
3 453
  1995
3 445
2 822
1975
3 700
2 729
  1996
2 960
2 325
1976
2 710
1 779
  1997
3 030
2 394
1977
4 680
3 098
  1998
4 750
3 411
1978
2 910
2 017
  1999
3 394
2 658
1979
3 870
2 567
  2000
4 964
3 439
1980
3 310
2 241
  2001
3 366
2 707
1981
6 150
3 819
  2002
2 173
2 097
1982
4 630
2 983
  2003
1 911
1 763
1983
3 600
2 828
  2004
3 457
2 987
1984
5 160
3 125
  2005
3 419
2 957
1985
3 880
2 686
  2006
3 500
2 412
1986
4 640
2 821
  2007
3 311
2 987
1987
4 490
2 998
  2008
5215
3667
1988
4 280
2 862
  2009
2352
2279
1989
4 840
3 044
  2010
2748
2509
1990
3 540
2 355
  2011
3602
2781


B) Pintaveden fosforipitoisuus Itämeressä

Vuosi
Suomenlahti
Pohjanlahti
Saaristomeri
  Vuosi
Suomenlahti
Pohjanlahti
Saaristomeri
1966
14,0
  1990
25,9
5,6
20,1
1967
  1991
22,9
5,0
20,2
1968
24,0
  1992
25,8
4,0
21,0
1969
28,0
5,0
  1993
28,0
4,7
21,2
1970
13,0
  1994
22,8
4,4
18,1
1971
33,0
  1995
32,0
5,7
20,9
1972
26,0
  1996
26,4
7,0
18,8
1973
24,0
  1997
35,0
3,3
21,6
1974
16,5
  1998
33,9
3,9
20,3
1975
  1999
34,5
6,9
23,1
1976
  2000
27,7
4,7
23,4
1977
23,7
  2001
26,1
4,7
25,6
1978
25,7
  2002
36,3
4,9
25,7
1979
27,2
3,0
  2003
40,3
3,8
22,8
1980
29,3
5,3
  2004
39,8
4,2
27,0
1981
32,3
3,3
  2005
35,8
5,2
27,4
1982
29,2
5,8
  2006
28,6
4,0
25,0
1983
27,9
6,1
17,5
  2007
31,5
5,6
25,4
1984
32,7
3,0
18,5
  2008
27,8
3,3
28,7
1985
27,0
4,6
21,0
  2009
28,5
5,2
26,6
1986
29,3
5,9
19,0
  2010
32,3
4,4
24,8
1987
26,2
4,3
13,0
  2011
33,1
3,6
22,8
1988
24,8
6,2
18,0
  2012
31,3
6,2
31,0
1989
26,0
5,1
17,2
         
  Lataa taulukot omalle koneellesi tästä