IT10 Itämeren kalat

Rannikkoalueen makeanveden kalakantoja on seurattu kolmella pysyvällä seurantapaikalla etelärannikolla: Saaristomerellä Brunskärissä (aloitettu 1991), HankoniemenTvärminnessä (2005) sekä Helsingin rannikkovesistössä (2005). Seurantaohjelmassa kerätään tietoa kalalajeista, jotka elävät rannikkoalueilla lämpimän veden aikaan. Indikaattoriin on otettu mukaan neljä lajia, jotka esiintyvät seuranta-alueilla säännöllisesti. Lajit ovat ahven, särki, lahna ja pasuri.

Vuodesta 2002 lähtien tutkimuskalastus on toteutettu standardoidulla menetelmällä käyttäen verkkoja, joissa on useita silmäkokoja. CPUE-indeksi (catch per unit effort of weight) kuvaa sekä kalakannan kokoa että vesialueen ravinteisuutta ja tuottokykyä. Indikaattorissa käytetyt särkikalat ovat lajeja, jotka menestyvät lämpimissä, runsastuottoisissa järvissä.

Suolaisen veden kalalajit. Taloudellisesti tärkeimpien merikalakantojen kokoa arvioidaan tutkimussaaliin määrän ja saaliiksi saatujen kalojen ikärakenteen mukaan. Vuosittaisen arvion tuottaa ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Indikaattorilajeiksi on valittu turska, silakka ja kilohaili niiden taloudellisen merkityksen lisäksi sen vuoksi, että ne reagoivat herkästi ympäristömuutoksiin.

ICES tuottaa turskan kannanarvion erikseen läntiselle ja itäiselle kannalle. Itäinen kanta ulottuu Bornholmin saarelta (Tanskalle kuuluva saari lähellä Ruotsin eteläkärkeä) itään ja pohjoiseen. Kanta liikkuu myös Suomen merialueilla Kotkasta Vaasaan. Indikaattorissa käytetään turskan osalta ainoastaan itäistä kantaa. Silakan kannanarviossa indikaattoriin on otettu mukaan Itämeren altaan, Suomenlahden ja Selkämeren kannat. ICES ei tuota arviota Perämeren silakkakannasta. Kilohailin kannanarvio on tehty koko Itämerelle.


A) Kalakannan koon indeksi (catch per unit effort in weight, CPUE)

Vuosi
Brunskär
Tvärminne
Helsinki
Keskiarvo
Ahven
Särkikalat
Ahven
Särkikalat
Ahven
Särkikalat
Ahven
Särkikalat
2005
4,21
0,58
1,50
1,02
0,56
1,43
2,09
1,01
2006
4,67
0,47
1,35
2,60
0,79
2,66
2,27
1,91
2007
3,87
0,20
2,57
2,08
0,98
1,66
2,48
1,32
2008
3,33
0,12
1,82
2,09
0,67
1,70
1,94
1,30
2009
3,28
0,03
2,97
1,66
1,23
2,61
2,49
1,44
2010
2,40
0,04
3,62
2,71
0,91
1,94
2,31
1,56
2011
4,07
0,50
4,11
2,75
1,53
3,00
3,23
2,08
2012
3,63
0,15
1,61
4,21
0,87
2,09
2,04
2,15
2013
3,00
0,11
1,30
1,12
1,05
2,83
1,78
1,35


B) Itämeren suolaisten vesien kalalajien lisääntyvän populaation biomassa (tonnia)

Vuosi
Turska
Silakka, Itämeren allas ja Suomenlahti
Silakka, Selkämeri
Kilohaili
Vuosi
Turska
Silakka, Itämeren allas ja Suomenlahti
Silakka, Selkämeri
Kilohaili
1966
169 906
1991
151 619
785 813
588 893
788 000
1967
213 630
1992
93 014
810 631
668 639
1 047 000
1968
226 613
1993
94 466
763 851
609 869
1 361 000
1969
222 793
1994
161 943
772 684
695 231
1 415 000
1970
211 082
1995
187 587
672 307
556 821
1 506 000
1971
195 438
1996
163 571
615 535
523 871
1 931 000
1972
201 793
1997
126 121
582 983
433 653
1 908 000
1973
217 510
198 392
1998
98 027
526 616
388 870
1 429 000
1974
259 367
1 682 759
179 333
1 098 000
1999
86 422
448 599
404 335
1 458 000
1975
312 388
1 575 652
176 487
867 000
2000
93 714
453 937
415 401
1 381 000
1976
330 380
1 367 174
201 390
739 000
2001
88 965
419 189
435 827
1 245 000
1977
322 868
1 519 328
208 772
1 258 000
2002
82 372
438 026
441 088
983 000
1978
367 692
1 441 704
216 858
867 000
2003
76 420
510 068
414 986
834 000
1979
515 040
1 409 571
197 798
498 000
2004
70 545
526 364
429 338
1 078 000
1980
631 593
1 358 308
184 241
311 000
2005
62 193
581 184
511 959
1 343 000
1981
643 064
1 287 411
166 875
268 000
2006
71 182
646 287
518 140
1 120 000
1982
634 759
1 429 329
173 859
341 000
2007
78 590
675 830
570 918
997 000
1983
609 869
1 407 294
204 843
479 000
2008
99 708
678 432
574 353
1 102 000
1984
594 217
1 320 395
262 236
694 000
2009
120 692
738 324
697 320
1 063 000
1985
527 551
1 268 246
288 659
642 000
2010
139 944
764 421
802 109
1 250 000
1986
377 377
1 204 136
337 729
584 000
2011
132 191
730 206
815 046
926 000
1987
322 546
1 149 592
405 550
469 000
2012
153 584
751 456
970 921
905 000
1988
289 816
1 153 449
407 583
419 000
1989
226 613
1 016 674
503 833
443 000
1990
207 316
875 217
587 129
577 000

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Kirjallisuus: