IT12 Itämeren direktiivilajit

Direktiivilajit ovat luonnon monimuotoisuuteen viittaavissa EU:n direktiiveissä mainittuja lajeja. Tässä suhteessa merkittävimpiä ovat luonto- ja lintudirektiivit, joiden liitteissä luetellaan tärkeinä pidettyjä lajeja, jotka

  • ovat vaarassa hävitä
  • ovat kannan kooltaan tai levinneisyysalueeltaan pieniä
  • ovat hyviä esimerkkejä tietyn luonnonmaantieteellisen alueen (Suomessa boreaalinen ja alpiininen alue) ominaispiirteistä, tai
  • ovat endeemisiä lajeja.

Suotuisa suojelutaso on biologinen käsitekokonaisuus, jossa lajien populaatioiden elinvoimaisuuden arvoinnissa huomioimaan myös mm. levinneisyysalueen laajuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä lajien elinympäristöjen tila.

Lintudirektiivin lajien suojelutasoa ei ole vielä arvioitu Euroopassa yhtenevin menetelmin. Lintujen kannankehityksestä on kuitenkin olemassa suhteellisen hyvät tiedot usein jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Näiden tietojen pohjalta on arvioitu lajien kantojen pääasiallista kehityssuuntaa ennen ja jälkeen vuoden 1990.

 
Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2008

 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Harmaahylje Halichoerus grypus
FV
FV
FV
FV
FV
Itämerennorppa Pusa hispida botnica 
FV
U1+
FV
U1+
U1+
Meriuposkuoriainen  Macroplea pubipennis   
U1
XX
U1-
U1-
U1-
Upossarpio Alisma wahlenbergii
FV
FV
U1
U1
U1
Nelilehtivesikuusi Hippuris tetraphylla
U1
XX
U1
U2
U2

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys 

   
1900–1989
1990–2010
Valkoposkihanhi Branta leucopsis
0
+
Allihaahka Polysticta stelleri
0
-
Merikotka Haliaeetus albicilla
-
+
Pikkutiira Sterna albifrons
0
0
Räyskä Sterna caspia
0
0
Lapintiira Sterna paradisaea
-
0

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

 

Kirjalllisuus:

Liukko, U-M. ja Raunio, A. (toim.) 2008. Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14. Suomen ympäristökeskus. 429 s. Vammala.