IT6 Levien runsaus

Suomenlahden klorofylli-a-pitoisuus on laskettu kahden havaintopaikan (Huovari ja Längden) keskiarvona. Myös Merenkurkkua ja Perämerta edustaa kaksi seurantapaikkaa (Hailuoto ja Bergö). Saaristomeren pitoisuuksia on seurattu vain yhdellä havaintopaikalla (Seili). Kaikilta havaintopaikoilta ei ole välttämättä saatu aineistoa joka vuosi.

Levähavaintoindeksi osoittaa sinilevähavaintojen suhteellisen määrän painotettuna levän runsaudella. Leväseurannassa on mukana yli 300 havaintopaikkaa sisävesillä ja merialueilla, ja niitä seurataan viikoittain kesäkuusta syyskuulle. Tässä indikaattorissa ovat mukana ainoastaan Itämeren havaintopisteet.


A) Klorofylli-a pitoisuus

Vuosi
Suomenlahti
Saaristomeri
Merenkurkku ja Perämeri
  Vuosi
Suomenlahti
Saaristomeri
Merenkurkku ja Perämeri
1976
1,9
  1995
4,8
3,6
2,6
1977
2,5
  1996
5,2
1,9
2,4
1978
2,4
  1997
9,4
2,5
2,7
1979
3,6
1,0
  1998
6,0
3,8
2,5
1980
  1999
5,8
2,4
2,2
1981
4,1
1,1
  2000
7,7
4,7
3,4
1982
  2001
6,3
3,0
2,7
1983
3,8
2,4
2,2
  2002
5,8
3,8
3,2
1984
4,3
2,4
1,7
  2003
7,0
4,4
2,2
1985
2,5
2,4
  2004
9,4
5,1
2,6
1986
4,0
2,3
1,7
  2005
7,9
5,2
2,3
1987
3,9
2,4
2,2
  2006
4,6
3,7
3,0
1988
2,9
1,9
2,7
  2007
6,9
3,8
2,9
1989
3,9
2,8
2,8
  2008
5,6
2,4
2,8
1990
3,2
2,8
2,4
  2009
4,1
3,4
2,6
1991
4,8
2,8
2,5
  2010
4,8
4,0
3,2
1992
4,9
2,2
2,2
  2011
4,9
3,7
2,4
1993
5,3
2,7
3,0
  2012
4,0
4,7
2,7
1994
2,9
2,6
2,4
   


B) Havaitut sinileväkukinnat

 

Vuosi
25%
minimi
mediaani
maksimi
75%
1998
0,1
0,0
0,2
0,5
0,3
1999
0,3
0,0
0,4
0,7
0,5
2000
0,1
0,0
0,2
0,5
0,2
2001
0,1
0,0
0,2
0,7
0,3
2002
0,2
0,0
0,3
0,9
0,5
2003
0,0
0,0
0,2
0,4
0,3
2004
0,1
0,0
0,2
0,6
0,3
2005
0,1
0,0
0,2
0,7
0,4
2006
0,0
0,0
0,2
0,7
0,3
2007
0,2
0,0
0,4
0,8
0,4
2008
0,0
0,0
0,2
0,6
0,3
2009
0,1
0,0
0,3
0,6
0,4
2010
0,1
0,0
0,2
0,6
0,4
2011
0,1
0,0
0,2
0,6
0,3
2012
0,1
0,0
0,1
0,5
0,2

   Lataa taulukot omalle koneellesi tästä