KH7Kallioiden direktiivilajit

Direktiivilajit ovat luonnon monimuotoisuuteen viittaavissa EU:n direktiiveissä mainittuja lajeja. Tässä suhteessa merkittävimpiä ovat luonto- ja lintudirektiivit, joiden liitteissä luetellaan tärkeinä pidettyjä lajeja, jotka

  • ovat vaarassa hävitä
  • ovat kannan kooltaan tai levinneisyysalueeltaan pieniä
  • ovat hyviä esimerkkejä tietyn luonnonmaantieteellisen alueen (Suomessa boreaalinen ja alpiininen alue) ominaispiirteistä, tai
  • ovat endeemisiä lajeja.

Suotuisa suojelutaso on biologinen käsitekokonaisuus, jossa lajien populaatioiden elinvoimaisuuden arvoinnissa huomioimaan myös mm. levinneisyysalueen laajuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä lajien elinympäristöjen tila.

Lintudirektiivin lajien suojelutasoa ei ole vielä arvioitu Euroopassa yhtenevin menetelmin. Lintujen kannankehityksestä on kuitenkin olemassa suhteellisen hyvät tiedot usein jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Näiden tietojen pohjalta on arvioitu lajien kantojen pääasiallista kehityssuuntaa ennen ja jälkeen vuoden 1990.

 
Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2008

 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Muurahaissinisiipi  Glaucopsyche arion
U2-
U2-
U2-
U2-
U2-
Isoapollo  Parnassius apollo  
U1
U1
U1
U1
U1
Tunturiarho Arenaria pseudofrigida
FV
FV
FV
FV
FV
Serpentiiniraunioinen Asplenium adulterinum
FV
FV
FV
FV
FV
Pahtakeltto Crepis tectorum ssp. nigrescens
FV
FV
FV
FV
FV
Idänkynsimö Draba cinerea
FV
FV
FV
FV
FV
Pohjanailakki Silene involucrata ssp. tenella
FV
U1
U1-
U1
U1-
Pohjankellosammal Encalypta mutica
FV
U1
FV
U1
U1

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys 

   
1900–1989
1990–2010
Huuhkaja Bubo bubo
-
-
Kangaskiuru Lullula arborea
0
+

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

 

Kirjalllisuus:

Liukko, U-M. ja Raunio, A. (toim.) 2008. Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14. Suomen ympäristökeskus. 429 s. Vammala.