MA1 Maatilojen määrä ja peltoala


 A) Maatilojen lukumäärä ja peltoala

Vuosi
Maatiloja
Keskimääräinen peltoala (ha)
1990
129 114
17,34
1991
126 084
17,66
1992
121 349
18,06
1993
116 281
18,78
1994
114 510
19,20
1995
99 964
21,68
1996
94 114
22,90
1997
90 203
23,96
1998
88 070
25,00
1999
*
*
2000
79 783
27,97
2001
77 320
28,91
2002
75 474
29,90
2003
73 714
30,52
2004
72 054
31,40
2005
69 517
33,04
2006
69 071
33,31
2007
66 938
34,37
2008
65 802
34,97
2009
64 175
35,88
2010
62 767
36,70
2011
61 584
37,37
2012
59 042
38,91
* Vuoden 1999 tietoja ei ole saatavissa vuoden 2000 maatalouslaskennan vuoksi.
  Indikaattorikuvaajan luku on edeltävän ja seuraavan vuoden keskiarvo.

 

B) Kokonaispeltoalan (2,29 milj. ha) jakautuminen maatilojen peltokokoluokittain vuonnna 2012

Peltokokoluokka (ha)
Tiloja
Peltoala (ha)
Peltoalan osuus
0-10
12 225
70 798
3 %
10-25
16 892
285 880
13 %
25-50
15 016
539 288
24 %
50-75
7 048
429 077
19 %
75-100
3 613
310 989
14 %
100-150
2 805
335 285
15 %
150-
1 443
309 143
14 %
YHTEENSÄ
62 767
2 280 460
100 %

Lataa taulukko omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Maatilojen rakenne Matilda maataloustilastot -sivuilla (Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus)


Kirjallisuus:

Pykälä, J. 2001. Perinteinen karjatalous luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Suomen ympäristö 495. Suomen ympäristökeskus.
Helsinki. 205 s.

Tiainen, J., Kuussaari, M., Laurila, I. P. & Toivonen, T. (toim.) 2004. Elämää pellossa - Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita. Helsinki. 366 s.