MA10 Maatalousympäristöjen päiväperhoset

Maatalousympäristön päiväperhosseuranta perustuu pääasiassa vapaaehtoisten perhosharrastajien toistamiin linjalakentoihin. Kesällä 2015 laskettiin yhteensä 49 linjaa, jotka kattoivat hyvin maan eteläosan Joensuu-Vaasa -linjalle saakka. Pohjoisimmat linjat sijaitsevat Oulun ja Kuusamon korkeudella. Koko seuranjakson ajalta tietoja on 101 linjalta.

Linjalaskennassa havainnoija kävelee kesän aikana vakiona säilyvän reitin useita kertoja. Kullakin kävelykerralla kirjataan lajeittain muistiin edessä olevalta 5 x 5 metrin alueelta havaitut perhosyksilöt. Reitti pidetään samana vuodesta toiseen. Arviot lajien kannakehityksestä tuotetaan monissa maissa käytetyn TRIM-ohjelmiston avulla.


  Maatalousmaiden päiväperhosten keskimääräinen kannankehitys (2001=1,0)

 
Kakki lajit
(45 lajia)
1999
0,79
2000
1,42
2001
1,00
2002
1,45
2003
1,03
2004
0,83
2005
0,87
2006
1,23
2007
1,02
2008
0,81
2009
0,88
2010
1,26
2011
1,63
2012
1,14
2013
1,04
2014
0,61
2015
0,65
2016
0,83
2017
0,81

 
  Lajien kantojen kehityssuunnat jaksolla 1999–2017

Kehitys
Lajeja
Voimakas vähentyminen
4
Kohtalainen vähentyminen
17
Vakaa
10
Kohtalainen runsastuminen
7
Voimakas runsastuminen
2
Epäselvä
7
Lajeja yhteensä
45

  
 Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

Linkit:

Maatalousympäristön päiväperhosseurannan kotisivu
www.ymparisto.fi/paivaperhosseuranta

Kirjallisuus:

Heliölä, J., Kuussaari, M. & Niininen, I. 2010. Maatalousympäristön päiväperhosseuranta 1999–2008. Suomen ympäristö 2/2010. 65 s.

Pitkänen, M., Kuussaari, M. & Pöyry, J.2001. Butterflies. P. 51–68 in M.Pitkänen & J.Tiainen (eds.): Biodiversity in agricultural landscapes in Finland. BirdLife Finland Conservation Series no.3.

Pitkänen, M. 2000. Perhoset. Sivut 59–73 teoksessa M. Pitkänen & J. Tiainen (toim.): Maatalous ja luonnon monimuotoisuus. BirdLife Suomen julkaisuja no.1.