MA11 Kevätviljapeltojen rikkakasvit

Kevätviljapeltojen rikkakasvikartoitus on Luonnonvarakeskuksen (aiemmin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen) koodinoima tutkimus, jossa seurataan rikkakasvien runsauden ja rikkakasvilajiston monimuotoisuuden muutoksia 16 tutkimusalueella Etelä- ja Keski-Suomessa. Tutkimusalueista pohjoisin on Nivalassa ja eteläisin Korppoossa. Tutkimus on tehty tähän mennessä neljä kertaa, vuosina 1961–1964, 1982–1984, 1997–1999 ja 2007–2009, ja se pyritään toistamaan mahdolisimman samanlaisena vuosikymmenestä toiseen.

Viimeisimmässä kartoituksessa tutkijat vierailivat yhteensä 305 maatilalla, joista 229 harjoitti tavanomaista ja 76 luonnonmukaista viljelyä. Jokaisella tilalla kartoitettiin 1–8 peltoa. Yhteensä tutkittuja peltoja oli 690 kappaletta. Jokainen pelto jaettiin sataan lohkoon, joista rikkakasvit selvitettiin kymmeneltä sattumanvaraisesti valitulta lohkolta. Näillä lohkoilla rikkakasvien runsaus laskettiin 0,1 m2 ja lajimäärä 1 m2 kokoiselta koealalta. Kartoitukset tehtiin heinäkuun puolesta välistä alkaneen neljän viikon jakson aikana.

Rikkakasvien merkitys ravinnonlähteenä on arvioitu kirjallisuuden perusteella.

Kevätviljapeltojen rikkakasvitiheys

Ajanjakso
Yksilö neliömetrillä
1960-luku
402,9
1980-luku
90,7
1990-luku
185,6
2000-luku
142,7

 Rikkakasvien merkitystä eri eliöryhmien ravinnonlähteenä kuvaava indeksi

Ajanjakso Linnut Mesipistiäiset Kasvinsyöjähyönteiset
1960-luku
21,4
12,4
15,4
1980-luku
4,0
2,9
3,7
1990-luku
9,4
4,0
8,4
2000-luku
6,5
4,1
4,9

 Yleisimpien rikkakasvilajin elinkierto, pölytystapa sekä kasvien ja niitä
 ravinnonlähteenä käyttävien eläinten väliset vuorovaikutussuhteiden lukumäärät

 
Vuorovaikutukset
Laji
Tieteellinen nimi
Elinkierto Pölytys Linnut Mesi-pistiäiset Kasvinsyöjä-
hyönteiset
Kärsämöt
Achillea spp.
M
H
2
27
110
Lutukka
Capsella busra-pastoris
Y
H
4
2
13
Jauhosavikka
Chenopodium album
Y
H
17
0
31
Pelto-ohdake 
Cirsium arvense
M
H
6
23
50
Juolavehnä 
Elymus repens
M
T
2
0
71
Peltoukonnauris
Erysimum cheiranthoides
Y
H
1
4
8
Kiertotatar 
Fallopia convolvulus
Y
I
2
0
6
Peltoemäkki 
Fumaria officinalis
Y
H
6
0
3
Pillikkeet
Galeopsis spp.
Y
H + I
7
12
16
Matarat 
Galium spp.
Y
H
8
0
40
Savijäkkärä 
Gnaphalium uliginosum
Y
H
0
0
1
Peipit 
Lamium spp.
Y
H
1
14
18
Linnunkaali
Lapsana communis
Y
H
2
12
8
Peltolemmikki 
Myosotis arvensis
Y
H
6
3
3
Ukontatar 
Persicaria lapathifolia
Y
H
4
6
10
Pihatatar 
Polygonum aviculare
Y
I
17
1
61
Rönsyleinikki
Ranunculus repens
M
H
14
4
32
Suolaheinät
Rumex spp.
M
T
13
0
73
Peltovalvatti 
Sonchus arvensis
M
H
6
18
30
Peltohatikka 
Spergula arvensis
Y
H
8
2
8
Peltopähkämö
Stachys palustris
M
H
1
7
14
Pihatähtimö
Stellaria media
Y
H
11
3
71
Peltotaskuruoho
Thlaspi arvense
Y
H
4
0
12
Peltosaunio
Tripleurospermum inodorum
Y
H
1
17
31
Pelto-orvokki
Viola arvensis
Y
H
10
3
2

  M = monivuotinen, Y= yksivuotinen
  H = hyönteispölytteinen, T = tuulipölytteinen, I = itsepölytteinen
 

  Lataa taulukot omalle koneellesi tästä