MA15 Perinnebiotooppien hoito

Perinnebiotoopit ovat avoimia tai puoliavoimia ympäristöjä, jotka ovat syntyneet perinteiseen karjatalouteen kuuluvan laidunnuksen ja niiton seurauksena. Perinnebiotooppien lajiyhteisöjen ominaispiirteisiin kuuluu jatkuva ja laaja-alainen kasvibiomassan poisto. Nämä yhteisöt ovat usein erittäin monimuotoisia. Perinnebiotooppeihin lukeutuu useita maaperältään, vesiolosuhteiltaan ja puuston peittävyydeltään eroavia luontotyyppejä.

Perinnebiotooppien hoitotoimenpiteitä ovat muun muassa karjan laidunnus, heinän niitto ja korjuu sekä puiden ja taimien poisto.

Maatalouden ympäristötuen erityistukien puitteissa solmitut perinnebiotooppien hoitosopimukset

 
Sopimusten kattama pinta-ala (ha)
Osallistuvien tilojen määrä
1995
2 347
309
1996
7 192
1 039
1997
12 283
1 742
1998
16 561
2 256
1999
16 581
2 260
2000
20 814
2 589
2001
21 019
2 422
2002
21 987
2 454
2003
22 345
2 503
2004
24 500
2 389
2005
24 800
2 441
2006
24 400
2 348
2007
21 666
2 257

  Perinnebiotooppien hoitosopimusten jakauma kohdetyypeittäin vuonna 2003

 
Pinta-ala (ha)
Osuus
Sopimuskohteita
Metsälaidun
9127
50 %
970
Merenrantaniitty
2812
16 %
155
Hakamaa
2581
14 %
758
Tuore niitty
1217
7 %
457
Järvenrantaniitty
880
5 %
195
Joenrantaniitty
542
3 %
133
Keto
178
1 %
125
Muu
516
3 %
139
Kallioketo
75
0 %
38
Tulvaniitty
74
0 %
22
Nummi
34
0 %
5
Suoniitty
32
0 %
10
Lehdesniitty
21
0 %
4

 Metsähallituksen hoitamien perinnebiotooppien pinta-ala

 
Sopimusten kattama pinta-ala (ha)
2004
1 343
2005
1 371
2006
1 544
2007
1 766
2008
2 446
 Huom. Luvut ennen vuotta 2007 ovat suuntaa-antavia, eivät tarkkoja.

 Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Perinnebiotoopit: kedot, haat ja niityt (www.ymparisto.fi)

Kirjallisuus:

Tiainen, J., Kuussaari, M., Laurila, I. P. & Toivonen, T. (toim.) 2004. Elämää pellossa - Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita. Helsinki. 366 s.