MA3 Lannoitteiden käyttö

Typpi- ja fosforitaseissa panoksiin lasketaan peltoon laitettujen lannoitteiden, lannan ja siementen sisältämät ravinteet. Taseen tulos saadaan vähentämällä näiden panosten käytöstä sadon mukana pellolta poistuva typpi- ja fosforimäärä.

Typpi vaikuttaa sekä sadon määrään että laatuun. Typpilannoituksen tarve riippuu määperätyypistä, humuspitoisuudesta ja pellon aiemmasta kasvillisuudesta. Turvemailla on runsaasti tyypeä, kun taas hiekkaisilla mailla sitä on tyypillisesti vähän. Kasvit, joilla on typpeä sitovia bakteereja juuristossaan, tarvitsevat vähemmän typpilannoitusta. Typpilannoitteen ansiosta maaperä muuttuu happamammaksi, joka puolestaan vaikuttaa muiden ravinteiden liukoisuuteen.

Fosfori sitoutuu usein maaperään muodossa, jota kasvit eivät voi hyödyntää. Tämä vaikuttaa fosforilannoituksen tarpeeseen. Liukoisen fosforin määrä riippuu maaperätyypistä. Fosforin liukenemista voidaan lisätä kalkitsemalla. Fosforin puute vähentää satoa.

Kaliumia in runsaasti savipitoisessa maassa, mutta vähemmän turve- ja hiekkamailla. Kalium on tärkeä ravinne kasvien kasvun ja kehityksen kannalta.


 A) Väkilannoitteissa myytyjen kasviravinteiden määrä viljeltyä peltohehtaaria kohden (kg/ha)

Vuosi
Typpi
Fosfori
Kalium
Yhteensä
1975
85,8
34,2
53,9
173,9
1976
79,6
29,5
47,6
156,7
1977
65,4
25,0
41,1
131,5
1978
69,1
25,8
43,3
138,2
1979
76,9
27,8
47,4
152,1
1980
83,3
28,0
50,2
161,5
1981
82,4
27,8
49,3
159,5
1982
78,7
26,8
47,5
153,0
1983
91,4
29,9
53,8
175,1
1984
90,7
30,9
55,9
177,5
1985
88,9
30,8
56,5
176,2
1986
90,0
30,2
55,5
175,7
1987
94,4
31,0
56,5
181,9
1988
98,2
32,0
59,3
189,5
1989
100,3
29,7
56,1
186,1
1990
111,5
30,7
57,6
199,8
1991
109,4
26,3
51,6
187,3
1992
92,8
19,9
39,7
152,4
1993
94,3
19,4
39,8
153,5
1994
94,1
19,0
40,0
153,1
1995
101,6
20,0
38,5
160,1
1996
92,3
16,1
34,3
142,7
1997
86,0
11,8
32,5
130,3
1998
85,0
11,4
32,6
129,0
1999
81,0
11,0
31,1
123,1
2000
84,2
10,4
30,5
125,1
2001
83,2
10,8
31,1
125,1
2002
80,5
10,1
28,3
118,9
2003
80,0
9,8
27,8
117,6
2004
76,5
9,3
26,4
112,2
2005
75,0
9,2
25,9
110,1
2006
73,9
8,6
25,3
107,8
2007
73,5
7,9
24,6
106,0
2008
78,7
7,8
24,3
110,8
2009
67,1
5,3
16,2
88,6
2010
80,3
6,5
18,9
105,7


B) Typpi- ja fosforitaseen ylijäämä (kg/ha)

Vuosi
Typpi
Fosfori
1985
79,3
29,2
1986
80,3
28,5
1987
98,5
31,5
1988
89,1
29,5
1989
79,0
25,0
1990
83,4
25,2
1991
78,8
20,4
1992
68,8
15,6
1993
67,8
15,7
1994
70,3
16,0
1995
80,2
18,1
1996
72,1
14,4
1997
66,9
10,9
1998
74,8
11,7
1999
65,6
10,5
2000
56,7
8,0
2001
61,5
9,1
2002
56,3
8,3
2003
56,8
8,2
2004
53,9
7,7
2005
49,2
6,7
2006
55,9
7,0
2007
42,9
4,9
2008
50,8
5,1
2009
38,0
2,7
2010
55,4
4,8

Lataa taulukko omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Matilda maataloustilastot (Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus)

Luonnonvarapuntari (MTT)

Kirjallisuus:

Tiainen, J., Kuussaari, M., Laurila, I. P. & Toivonen, T. (toim.) 2004. Elämää pellossa - Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita. Helsinki. 366 s.