MA8 Luonnonarvoiltaa rikas (HNV) maatalousmaa

Luonnonarvoiltaa rikkaan (HNV) maatalousmaan pinta-ala lasketaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylläpitämien rekisteriaineistojen perusteella. Laskennassa huomioidaan luonnonlaitumien ja -niittyjen, pysyvien laitumien sekä maatalouden ympäristötukien erityistukien kattama pinta-ala.


Luonnonarvoiltaa rikkaan (HNV) maatalousmaa
n osuus kaikesta maatalousmaasta

 
HNV maatalousmaa, %
2006
10,2
2007
10,1
2008
9,7
2009
9,6
2010
9,7
2011
9,5
2012
9,1
2013
8,9
2014
8,7

 Luonnonarvoiltaa rikkaan (HNV) maatalousmaan osuus maakunnittain

Maakunta
HNV maatalousmaa,
%
Uusimaa
4,9
Varsinais-Suomi
5,0
Satakunta
4,8
Häme
4,9
Pirkanmaa
7,9
Kaakkois-Suomi
4,1
Etelä-Savo
16,5
Pohjois- Savo
13,0
Pohjois-Karjala
13,7
Keski-Suomi
10,5
Etelä-Pohjanmaa
3,0
Pohjanmaa
5,6
Pohjois-Pohjanmaa
10,0
Kainuu
27,1
Lappi
42,7
Ahvenanmaa
74,1
   Lataa taulukko koneellesi tästä