MA9 Peltolinnut

Indikaattorilajien valinnassa on vertailukelpoisuuden vuoksi noudatettu yleiseurooppalaista lintuindikaattoriluokittelua ja sen luokkaa Common farmland birds in Europe. Tähän ryhmään kuuluvien lajien lisäksi meillä runsaista maatalousympäristön lajeista mukana ovat kuovi ja punavarpunen. Näistä ensiksi mainittu on yleiseurooppalaisesti liian harvalukuinen ollakseen mukana yhteisessä indikaattorissa. Jälkimmäisen Euroopan kanta painottuu Suomeen ja Venäjälle. Suomalaisessa lintujen ekologisessa ryhmittelyssä on perinteisesti luettu peltojen ja viljelysmaiden linnuiksi myös muun muassa fasaani, uuttukyyhky, sepelkyyhky, tervapääsky, räystäspääsky, västäräkki, räkättirastas, harakka, naakka, varis, varpunen ja viherpeippo. Nyt nämä lajit on sisällytetty ryhmään kulttuurimaiden linnut.

Pesimälinnuston seuranta perustuu osaksi vapaaehtoisten lintuharrastajien ja osaksi palkattujen tutkijoiden tekemiin seurantalaskentoihin. Tärkein laskentamuoto ovat linjalaskennat, joita on vuodesta 2006 lähtien tehty koko Suomen 25 kilometrin välein kattavalla vakioreittiverkostolla. Kuusi kilometriä pitkiä reittejä on yhteensä 538 ja niistä lasketaan vuosittain 20–25 %. Vuotta 2006 ennen laskentareitit olivat laskijoiden itse valitsemia. Linjalaskentojen lisäksi seurantatietoa kertyy piste- ja kartoituslaskennoista.

Linjalaskennassa kuljetaan etukäteen määriteltyä suoraa reittiä ja kirjataan ylös kaikki havaitut lintuyksilöt. Laskenta tehdään lintujen parhaaseen lauluaikaan alkukesällä. Reitillä pysähdytään kuuntelemaan lintuja vähintään 50 metrin välein ja havainnot kirjataan muistiin erikseen 50 metrin levyiseltä pääsaralta sekä tämän ulkopuoliselta apusaralta. Reitin varrella havaitut linnut tulkitaan pareiksi vakiintuneen käytännön mukaan: yhdeksi pariksi kirjataan mm. jokainen laulava koiras, mutta varhain pesivien lintujen kohdalla (käpylinnut) parihavainnoksi voidaan tulkita usean yksilön muodostama lentopoikuenkin.

 Peltolintujen kannankehitysindeksit 1979–2007

  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Ruisrääkkä
Töyhtöhyyppä
1,22 1,28 1,27 1,11 1,54 1,52 1,06 0,83 0,75 0,85 1,00 0,89 0,97 0,90 0,89
Kuovi
1,86 1,46 1,24 1,61 1,26 1,44 1,37 1,41 1,52 1,30 1,40 0,97 1,47 1,52 1,25
Kiuru
1,60 1,60 2,08 1,62 1,33 1,66 1,35 1,28 1,12 1,15 1,10 1,05 1,05 1,14 1,10
Haarapääsky
1,69 1,39 1,25 1,61 1,10 1,03 1,26 1,35 1,23 1,23 1,09 1,15 1,08 1,01 0,52
Räystäspääsky
3,03 3,19 2,12 2,67 2,34 1,87 1,89 1,58 2,42 1,38
Niittykirvinen
1,74 1,03 2,13 1,26 1,16 1,16 1,09 1,40 1,68 1,47
Pensastasku
2,14 1,98 1,76 1,83 1,27 1,78 1,49 1,57 1,39 1,44 1,68 1,51 1,35 1,32 1,27
Räkättirastas
0,68 0,68 0,54 0,71 0,70 0,81 0,54 0,53 0,53 0,76 0,95 1,28 0,90 0,99 0,85
Pensaskerttu
0,53 0,50 0,99 0,62 0,83 0,93 0,93 1,03 1,03 1,05 1,17 1,26 0,94 1,23 1,04
Naakka
0,35 0,46 0,45 0,44 0,44 0,56 0,39 0,42 0,52 0,58
Kottarainen
3,05 3,03 2,23 4,02 2,43 2,38 1,92 2,02 1,57 1,43 1,45 1,23 1,10 1,11 0,95
Pikkuvarpunen
Peltosirkku
6,42 13,89 11,06 17,07 10,94 13,61 13,36 10,40 11,17 11,14 9,32 8,18 9,05 6,98 6,13
Geometrinen keskiarvo
1,00 1,03 1,00 1,12 0,94 0,97 0,86 0,87 0,80 0,81 0,84 0,78 0,76 0,82 0,69
Avomaalajit
1,00 1,10 1,05 1,13 0,94 1,06 0,85 0,88 0,78 0,78 0,80 0,69 0,79 0,78 0,71
Reunalajit
1,00 0,94 0,95 1,11 0,95 0,96 0,94 0,91 0,89 0,91 0,95 0,93 0,80 0,94 0,72

  ... jatkuu

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ruisrääkkä
1,00 1,51 1,78
Töyhtöhyyppä
1,03 1,03 0,96 0,93 1,02 1,09 1,03 1,00 0,92 0,87 1,22 1,36 1,00 0,99 1,01
Kuovi
1,48 1,32 1,29 1,33 1,35 1,11 1,06 1,25 1,20 1,20 1,25 1,08 1,00 1,04 1,00
Kiuru
1,19 1,30 1,07 1,10 1,24 1,18 1,13 1,06 1,13 1,18 1,05 1,13 1,00 1,19 1,10
Haarapääsky
1,04 1,18 0,87 0,86 0,90 0,96 0,76 1,04 1,08 0,79 0,76 0,80 1,00 0,98 0,85
Räystäspääsky
2,02 2,01 1,86 1,22 1,52 1,25 1,41 0,76 0,93 0,78 0,63 1,21 1,00 0,73 0,72
Niittykirvinen
1,71 1,75 1,60 1,21 1,46 1,12 1,51 1,59 1,37 1,24 1,30 1,12 1,00 1,50 1,59
Pensastasku
1,06 1,03 1,14 0,92 1,16 0,95 1,02 1,09 0,97 1,31 1,19 1,00 1,00 1,23 1,16
Räkättirastas
1,06 0,94 0,92 0,95 0,80 1,19 0,92 1,20 1,20 1,23 1,08 1,16 1,00 1,30 1,06
Pensaskerttu
0,88 0,89 0,72 0,85 1,00 0,97 1,07 1,16 1,23 0,99 1,04 1,03 1,00 1,19 1,21
Naakka
0,53 0,69 0,62 0,43 0,64 0,64 1,06 1,06 1,04 1,33 0,99 1,33 1,00 1,47 1,07
Kottarainen
0,94 1,07 0,85 1,07 0,95 1,45 0,73 1,01 0,69 1,20 0,93 0,98 1,00 1,30 1,19
Pikkuvarpunen
1,00 1,42 1,40
Peltosirkku
5,46 5,10 2,99 4,62 4,37 2,64 1,69 2,28 2,28 1,51 1,35 2,01 1,00 1,07 0,57
Geometrinen keskiarvo
0,77 0,79 0,68 0,66 0,72 0,69 0,65 0,70 0,68 0,67 0,63 0,70 0,60 0,71 0,64
Avomaalajit
0,74 0,73 0,64 0,63 0,70 0,58 0,55 0,60 0,57 0,55 0,56 0,57 0,46 0,55 0,51
Reunalajit
0,85 0,91 0,78 0,73 0,80 0,89 0,83 0,88 0,87 0,88 0,76 0,92 0,86 1,00 0,90
  ... jatkuu

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015                
Ruisrääkkä
1,09 1,69 3,66 0,78 3,01 2,80 1,99
Töyhtöhyyppä
1,47 1,12 1,24 1,11 1,34 1,42 1,73                
Kuovi
1,11 1,08 1,07 1,01 1,13 1,01 1,16                
Kiuru
1,03 0,86 1,05 0,94 0,95 0,93 0,83                
Haarapääsky
0,80 0,65 0,70 0,72 0,86 0,74 0,85                
Räystäspääsky
0,41 0,50 0,55 0,40 0,43 0,44 0,50                
Niittykirvinen
1,52 1,21 1,29 0,98 0,76 1,04 1,04                
Pensastasku
0,86 1,10 0,83 0,85 0,96 0,92 1,09                
Räkättirastas
1,07 0,98 0,98 1,05 1,09 1,25 1,35                
Pensaskerttu
1,02 0,96 1,01 1,11 0,97 1,02 0,90                
Naakka
1,36 1,59 1,53 1,61 1,64 2,11 2,56                
Kottarainen
1,21 1,12 1,05 1,07 0,92 1,07 1,53                
Pikkuvarpunen
1,57 1,91 2,84 2,51 3,55 3,60 3,59
Peltosirkku
0,66 0,47 0,56 0,52 0,31 0,23 0,22                
Geometrinen keskiarvo
0,60 0,58 0,63 0,53 0,58 0,59 0,63                
Avomaalajit
0,49 0,46 0,54 0,39 0,46 0,45 0,45                
Reunalajit
0,85 0,86 0,92 0,90 0,95 1,02 1,14                
  Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Linnustonseuranta Luomuksen sivuilla:
https://www.luomus.fi/fi/linnustonseuranta


Kirjallisuutta:

Green, R.E., Cornell, S.J., Scharlemann, J.P.W. ja Balmford, A. 2005. Farming and the fate of wild nature. Science 307: 550–555.

Piha, M. 2007. Spatial and temporal determinants of Finnish farmland bird populations.Väitöskirja. Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3980-5

Stoate, C., Boatman, N.D., Borralho, R.J., Rio Carvalho, C., de Snoo, G.R. ja Eden, P. 2001. Ecological impacts of arable intensification in Europe. Journal of Environmental Management 63: 337–365.

Tiainen, J., Piha, M., Piiroinen, J., Rintala, J. ja Vepsäläinen, V. 2004. Maatalousympäristön pesimälinnusto. Julkaisussa: Tiainen, J., Kuussaari, M., Laurila, I. P. ja Toivonen, T. (toim.), Elämää pellossa – Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita. Helsinki. S. 147–163.

Vepsäläinen, V. 2007. Farmland birds and habitat heterogeneity in intensively cultivated boreal agricultural landscapes. Väitöskirja. Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-3985-