ME10 Metsien pesimälinnut

Indikaattorilajien valinnassa ...

Pesimälinnuston seuranta perustuu osaksi vapaaehtoisten lintuharrastajien ja osaksi palkattujen tutkijoiden tekemiin seurantalaskentoihin. Tärkein laskentamuoto ovat linjalaskennat, joita on vuodesta 2006 lähtien tehty koko Suomen 25 kilometrin välein kattavalla vakioreittiverkostolla. Kuusi kilometriä pitkiä reittejä on yhteensä 538 ja niistä lasketaan vuosittain 20–25 %. Vuotta 2006 ennen laskentareitit olivat laskijoiden itse valitsemia. Linjalaskentojen lisäksi seurantatietoa kertyy piste- ja kartoituslaskennoista.

Linjalaskennassa kuljetaan etukäteen määriteltyä suoraa reittiä ja kirjataan ylös kaikki havaitut lintuyksilöt. Laskenta tehdään lintujen parhaaseen lauluaikaan alkukesällä. Reitillä pysähdytään kuuntelemaan lintuja vähintään 50 metrin välein ja havainnot kirjataan muistiin erikseen 50 metrin levyiseltä pääsaralta sekä tämän ulkopuoliselta apusaralta. Reitin varrella havaitut linnut tulkitaan pareiksi vakiintuneen käytännön mukaan: yhdeksi pariksi kirjataan mm. jokainen laulava koiras, mutta varhain pesivien lintujen kohdalla (käpylinnut) parihavainnoksi voidaan tulkita usean yksilön muodostama lentopoikuenkin.


 Metsien yleislintujen kannankehitysindeksit 1979–2008
*

  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Käki                               
Käenpiika                              
Käpytikka                              
Metsäkirvinen                              
Peukaloinen                              
Rautiainen                              
Satakieli                              
Mustarastas                              
Laulurastas                              
Punakylkirastas                              
Hernekerttu                              
Lehtokerttu                              
Mustapääkerttu                              
Pajulintu                              
Harmaasieppo                              
Kirjosieppo                              
Korppi                              
Peippo                              
Järripeippo                              
Urpiainen                              
Geometrinen keskiarvo
103,4 89,8 111,7 99,5 92,5 92,5 87,4 100,7 94,5 90,5 96,1 94,9 94,7 101,6 91,7

  ... jatkuu

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Käki                               
Käenpiika                              
Käpytikka                              
Metsäkirvinen                              
Peukaloinen                              
Rautiainen                              
Satakieli                              
Mustarastas                              
Laulurastas                              
Punakylkirastas                              
Hernekerttu                              
Lehtokerttu                              
Mustapääkerttu                              
Pajulintu                              
Harmaasieppo                              
Kirjosieppo                              
Korppi                              
Peippo                              
Järripeippo                              
Urpiainen                              
Geometrinen keskiarvo
90,9 90,9 90,4 87,6 87,2 90,6 93,3 98,6 96,5 100,9 99,8 106,6 102,7 111,9 109,9


 Havumetsälintujen kannankehitysindeksit 1979–2008
*

  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Pyy                                
Teeri                                
Metsäviklo                                
Palokärki                                
Punarinta                               
Leppälintu                                
Kulorastas                               
Tiltaltti                               
Hippiäinen                               
Hömötiainen                               
Töyhtötiainen                              
Kuusitiainen                               
Puukiipijä                               
Närhi                               
Vihervarpunen                               
Pikku- ja isokäpylintu                               
Punatulkku                               
Geometrinen keskiarvo
78,2 83,8 83,1 80,9 92,0 81,6 92,4 77,2 87,7 82,5 92,5 107,8 109,1 119,2 103,3

  ... jatkuu

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pyy                                
Teeri                                
Metsäviklo                                
Palokärki                                
Punarinta                               
Leppälintu                                
Kulorastas                               
Tiltaltti                               
Hippiäinen                               
Hömötiainen                               
Töyhtötiainen                              
Kuusitiainen                               
Puukiipijä                               
Närhi                               
Vihervarpunen                               
Pikku- ja isokäpylintu                               
Punatulkku                               
Geometrinen keskiarvo
94,9 97,8 101,5 100,4 99,2 102,5 98,1 114,1 98,5 97,2 95,9 96,5 97,6 98,3 106,0
 * Metsien pesimälintujen lajikohtaisia indeksiarvoja ei ole toistaiseksi saatavilla. Ne lisätään sivutolle heti, kun se on mahdollista. 

  Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Linnustonseuranta Luonnontieteellisen keskusmuseon sivuilla:
www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/linnut.htm

Maalinnuston kannanvaihtelut Etelä- ja Pohjois-Suomessa 1983–2005: http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/linjalaskenta/artikkelit/maalinnut/index.htm

 

Lähdetiedot: