ME12 Metsäkasvillisuus

Metsien aluskasvillisuuden inventointi on suoritettu vuosina 1985, 1995 ja 2006. Inventointialueet on jaettu kahteen ryhmään: lehtomaisiin ja tuoreisiin kangasmetsiin sekä kuiviin ja kuivahkoihin kangasmetsiin. Varttuneet, hakkaamattomat metsät olivat vähintään 55-vuotiaita vuonna 1985, eikä niissä ole tehty hakkuita vuoden 1975 jälkeen. Vuosina 1985–1995 uudistushakatut metsät on hakattu ensimmäisen ja toisen inventointikerran välissä.


A) Mustikan peittävyys (%)

 
Tuoreet metsät
Tuoreet metsät
Kuivat metsät
Kuivat metsät
Inventointivuosi
Varttunut, hakkaamaton metsä
Uudistushakattu 1985-1995
Varttunut, hakkaamaton metsä
Uudistushakattu 1985-1995
1985
21,76
16,65
6,11
14,19
1995
18,49
3,45
7,04
2,43
2006
22,21
2,83
6,12
2,16

 


B) Puolukan peittävyys (%)

 
Tuoreet metsät
Tuoreet metsät
Kuivat metsät
Kuivat metsät
Inventointivuosi
Varttunut, hakkaamaton metsä
Uudistushakattu 1985-1995
Varttunut, hakkaamaton metsä
Uudistushakattu 1985-1995
1985
7,85
5,55
 
14,61
16,27
1995
5,95
2,31
 
11,04
8,72
2006
6,66
6,33
 
15,49
18,97

 


C) Jäkälien peittävyys (%)

 
Tuoreet metsät
Tuoreet metsät
Kuivat metsät
Kuivat metsät
Inventointivuosi
Varttunut, hakkaamaton metsä
Uudistushakattu 1985-1995
Varttunut, hakkaamaton metsä
Uudistushakattu 1985-1995
1985
0,92
0,44
12,55
4,74
1995
0,44
0,30
7,47
1,41
2006
0,17
0,51
4,79
3,49

 


D) Sammalten peittävyys (%)

 
Tuoreet metsät
Tuoreet metsät
Kuivat metsät
Kuivat metsät
Inventointivuosi
Varttunut, hakkaamaton metsä
Uudistushakattu 1985-1995
Varttunut, hakkaamaton metsä
Uudistushakattu 1985-1995
1985
76,58
61,48
63,96
84,10
1995
68,96
21,31
59,72
31,97
2006
77,16
30,81
80,17
47,64


Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Forest Condition Monitoring in Finland – National report

Kirjallisuus:

Tonteri, T., Salemaa, M. and Rautio, P. (2013). Changes of understorey vegetation in Finland in 1985–2006. In: Merilä, P. & Jortikka, S. (eds.). Forest Condition Monitoring in Finland – National report. The Finnish Forest Research Institute.