ME13 Metsien uhanalaiset lajit

Uhanalaisilla lajeilla tarkoitetaan eliölajeja, jotka ovat niiden populaation tai levinneisyysalueen pienen koon tai sen jatkuvan pienenemisen vuoksi vaarassa hävitä joko kokonaan tai joltakin tietyltä alueelta (esim. Suomesta). Uhanalaisluokittelussa ei oteta kantaa uhanalaistumisen syihin - ne voivat olla joko ihmisen aiheuttamia tai sitten luontaisia. Uhanalaiset lajit luokitellaan kolmeen eri ryhmään

1. Äärimmäisen uhanalaiset (CR, Critically Endangered)
2. Erittäin uhanalaiset (EN, Endagered)
3. Vaarantuneet (VU, Vulnerable)

Punaisen listan lajeja ovat edellisten lisäksi:

4. Hävinneet (RE, Regionally Extinct)
5. Vaarantuneet (NT, Near-threatened)
6. Puutteellisesti tunnetut (DD, Data Deficient)

Uhanalaisarvioita on Suomessa tehty neljä kertaa, vuosina 1985, 1990, 2000 ja 2010. Eri uhanlaisarviontien tiedot eivät ole suoraan vertailtavissa keskenään mm. arvioinnin kriteerien ja lajien tuntemuksen kehittymisen vuoksi.


 Uhanalaisten ja punaisen listan lajien määrä eri elinympäristöissä vuonna 2010

 
Uhanalaiset
Punainen lista
Lajeja
Osuus
Lajeja
Osuus
Metsät
814
36,2 %
1880 37,9 %
Suot
116
5,2 %
223 4,5 %
Itämeri
17
0,8 %
39 0,8 %
Sisävedet
132
5,9 %
279 5,6 %
Maatalousympäristöt
401
17,8 %
738 14,9 %
Tunturit
127
5,7 %
276 5,6 %
Rakennetut ympäristöt
105
4,7 %
339 6,8 %
Rannat
290
12,9 %
609 12,3 %
Kalliot
227
10,1 %
481 9,7 %
Tuntematon 12 0,5 % 96 1,9 %
Yhteensä
2247
100 %
4960 100 %

  Uhanalaisten metsälajien elinympäristöt vuonna 2010

 
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Uhanalaiset
Punainen lista
Vanhat kangasmetsät
21
28
34
104
149
27
166
363
Vanhat lehtometsät
11
15
23
69
65
2
107
185
Vanhat metsät erittelemättä
3
0
4
8
15
7
12
37
Vanhat metsät yhteensä
35
43
61
181
229
36
285
585
Harjumetsät (kangas)
9
16
49
47
68
7
112
196
Muut kangasmetsät
13
8
9
46
113
33
63
222
Muut lehtometsät
20
35
83
159
241
49
277
587
Metsäpaloalueet ja muut luontaisen sukkession alkuvaiheen metsät
2
0
2
8
11
0
10
23
Tunturikoivikot
0
0
0
2
11
7
2
20
Metsät erittelemättä
29
8
18
39
103
50
65
247
Yhteensä
108
110
222
482
776
182
814
1880

 Metsälajiston uhanalaisuuden kehitys 2000–2010

Positiivinen luokkamuutos
Negatiivinen luokkamuutos
Jäkälät
0
34
Perhoset
10
18
Kovakuoriaiset
41
12
Pistiäiset
1
10
Putikolokasvit
3
9
Linnut
8
7
Sienet
6
7
Sammalet
0
5
Yhtäläissiipiset
3
3
Hämähäkkieläimet
1
1
Nisäkkäät
0
1
Verkkosiipiset
0
1
Luteet
7
0
Kaksisiipiset
1
0
Yhteensä
81
108
   Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

Punainen lista ympäristöhallinnon sivuilla

Kirjallisuus:

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. ja Mannerkoski, I. (toim.) 2001. Suomen lajien uhanalaisuus 2000. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus Helsinki. 432 s.

Rassi, P., Kaipiainen, H., Mannerkoski, I. ja Ståhls, G. (toim.) 1992. Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1991:30. Ympäristöministeriö. Helsinki. 328 s.

Rassi, P., Alanen, A., Kemppainen, E., Vickholm, M. ja Väisänen, R. (toim.) 1986. Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö. I Yleinen osa, II Suomen uhanalaiset eläimet, III Suomen uhanalaiset kasvit. Komiteanmietintö 1985:43. Ympäristöministeriö. Helsinki. I:111 s., II:466 s., III:431 s.