ME14 Metsien direktiivilajit

Direktiivilajit ovat luonnon monimuotoisuuteen viittaavissa EU:n direktiiveissä mainittuja lajeja. Tässä suhteessa merkittävimpiä ovat luonto- ja lintudirektiivit, joiden liitteissä luetellaan tärkeinä pidettyjä lajeja, jotka

  • ovat vaarassa hävitä
  • ovat kannan kooltaan tai levinneisyysalueeltaan pieniä
  • ovat hyviä esimerkkejä tietyn luonnonmaantieteellisen alueen (Suomessa boreaalinen ja alpiininen alue) ominaispiirteistä, tai
  • ovat endeemisiä lajeja.

Suotuisa suojelutaso on biologinen käsitekokonaisuus, jossa lajien populaatioiden elinvoimaisuuden arvoinnissa huomioimaan myös mm. levinneisyysalueen laajuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä lajien elinympäristöjen tila.

Suurin osa lajien suojelutason muutoksista vuosien 2008 ja 2013 raportointien välillä johtuu tiedon lisääntymisestä ja tarkentumisesta.

Lintudirektiivin lajien suojelutasoa ei ole vielä arvioitu Euroopassa yhtenevin menetelmin. Lintujen kannankehityksestä on kuitenkin olemassa suhteellisen hyvät tiedot usein jo 1900-luvun alkupuoliskolta lähtien. Näiden tietojen pohjalta on arvioitu lajien kantojen pääasiallista kehityssuuntaa ennen ja jälkeen vuoden 1990.

 
Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2008

 
Alpiininen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Ahma
Gulo gulo FV FV FV FV FV
Metsäjänis Lepus timidus FV FV FV FV FV
Myyränporras Diplazium sibiricum FV FV FV FV FV
Isotorasammal Cynodontium suecicum XX XX XX XX XX
 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Ahma Gulo gulo
FV
U1
FV
U1+
U1
Metsäjänis Lepus timidus
FV
FV
FV
FV
FV
Isoviiksisiippa       Myotis brandtii 
FV
XX
XX
XX
XX
Viiksisiippa         Myotis mystacinus  
FV
XX
XX
XX
XX
Liito-orava           Pteromys volans  
FV
U1
U1
U1
U1
Metsäpeura Rangifer tarandus fennicus
FV
FV
FV
FV
FV
Kapeasiemenkotilo  Vertigo angustior 
FV
XX
XX
XX
XX
Korukeräpallokas Agathidium pulchellum  
FV
XX
U1
U1
U1
Lahokapo  Boros schneideri 
FV
U1
U1
U1
U1
Kulonyhäkäs Corticaria planula   
XX
XX
XX
XX
XX
Punahärö  Cucujus cinnaberinus 
U1
U2
U1-
U1-
U2
Vennajäärä  Mesosa myops 
U1
U1
FV
U1
U1
Erakkokuoriainen  Osmoderma eremita 
FV
FV
FV
FV
FV
Mustatattiainen  Oxyporus mannerheimii   
FV
XX
U1
U1
U1
Kaskikeiju Phryganophilus ruficollis
FV
U1
U1
U1
U1
Havuhuppukuoriainen  Stephanopachys linearis 
FV
FV
U1+
FV
U1+
Mäntyhuppukuoriainen  Stephanopachys substriatus 
FV
FV
U1+
FV
U1+
Haavansahajumi Xyletinus tremulicola 
FV
U1
U1
U1
U1
Kirjoverkkoperhonen Euphydryas maturna  
FV
FV
FV
FV
FV
Pohjanharmoyökkönen  Xestia borealis
FV
FV
FV
U1
U1
Rusoharmoyökkönen  Xestia brunneopicta  
XX
XX
XX
XX
XX
Palolatikka Aradus angularis
U1
U1
U1
U1
U1
Neidonkenkä Calypso bulbosa
FV
U1
FV
U1+
U1
Hajuheinä Cinna latifolia
FV
FV
U1
U1
U1
Tikankontti Cypripedium calceolus
FV
U1
U1
U1
U1
Myyränporras Diplazium sibiricum
FV
FV
FV
FV
FV
Hämeenkylmänkukka Pulsatilla patens
FV
U2
U2-
U1-
U2-
Lahokaviosammal Buxbaumia viridis
U1
U1
U1
U1
U1
Hitupihtisammal Cephalozia macounii
FV
U1
U1
U1
U1
Isotorasammal Cynodontium suecicum
FV
U1
U1
XX
U1
Katkokynsisammal Dicranum viride
U1
U1
U1
U1
U1
Korpihohtosammal Herzogiella turfacea
U1
U1
U1
U1
U1
Idänlehväsammal Plagiomnium drummondii
FV
U1-
U1
U1
U1-

 

Luontodirektiivin lajien suojelutaso vuonna 2013

 
Alpiininen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Ahma
Gulo gulo FV FV FV XX FV
Metsäjänis Lepus timidus FV FV FV FV FV
Myyränporras Diplazium sibiricum FV FV FV FV FV
Isotorasammal Cynodontium suecicum      MAR
<
 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Populaatio Elinympäristö Ennuste Kokonaisarvio
Ahma Gulo gulo
FV
U1+
FV
U1 U1+
Metsäjänis Lepus timidus
FV
U1-
FV
FV
U1-
Isoviiksisiippa       Myotis brandtii 
FV
XX
XX
XX
XX
Viiksisiippa         Myotis mystacinus  
FV
XX
XX
XX
XX
Liito-orava           Pteromys volans  
FV
U1-
U1-
U1-
U1-
Metsäpeura Rangifer tarandus fennicus U1+U1-
FV
FV
U1+
Kapeasiemenkotilo  Vertigo angustior 
FV
XX
FV
FV
FV
Korukeräpallokas Agathidium pulchellum  
U1=
XX
U1=
U1
U1=
Lahokapo  Boros schneideri 
U1=
U1x
U1-
U1
U1-
Kulonyhäkäs Corticaria planula   
XX
XX
XX
XX
XX
Punahärö  Cucujus cinnaberinus 
U1=
U2=
U1=
U2
U2=
Vennajäärä  Mesosa myops 
U1=
U1=
FV
U1
U1=
Erakkokuoriainen  Osmoderma eremita 
FV
FV
FV
FV
FV
Mustatattiainen  Oxyporus mannerheimii   
FV
XX
FV
XX
XX
Kaskikeiju Phryganophilus ruficollis
FV
U1x
U1x
U1
U1x
Havuhuppukuoriainen  Stephanopachys linearis 
FV
FV
U1=
U1
U1=
Mäntyhuppukuoriainen  Stephanopachys substriatus 
FV
FV
U1=
U1
U1=
Haavansahajumi Xyletinus tremulicola 
FV
U1=
U1=
U1
U1=
Kirjoverkkoperhonen Euphydryas maturna  
FV
FV
FV
FV
FV
Pohjanharmoyökkönen  Xestia borealis
FV
FV
FV
U1
U1x
Rusoharmoyökkönen  Xestia brunneopicta  
XX
XX
XX
XX
XX
Palolatikka Aradus angularis
U1=
U1=
U1=
U1
U1=
Neidonkenkä Calypso bulbosa
FV
U1-
U1-
U1
U1-
Hajuheinä Cinna latifolia
FV
FV
U1=
U1
U1=
Tikankontti Cypripedium calceolus
FV
FV
FV
U1
U1x
Myyränporras Diplazium sibiricum
FV
FV
FV
FV
FV
Hämeenkylmänkukka Pulsatilla patens
U1-
U2-
U2-
U2-
U2-
Lahokaviosammal Buxbaumia viridis
FV
U2x
U1=
U1
U2=
Hitupihtisammal Cephalozia macounii
U1=
U2x
U1=
U2
U2=
Isotorasammal Cynodontium suecicum
FV
U1x
U1x
U1
U1x
Katkokynsisammal Dicranum viride
FV
U1x
U1x
U1
U1x
Korpihohtosammal Herzogiella turfacea
FV
U1x
U1
U1
U1-
Idänlehväsammal Plagiomnium drummondii
FV
U1-
U1-
U1
U1-

 

Lintudirektiivin lajien kantojen kehitys 

   
1900–1989
1990–2010
Helmipöllö Aegolius funereus
0
0
Maakotka Aquila chrysaetos
-
+
Kiljukotka Aquila clanga
-
0
Pyy Bonasa bonasia
-
-
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos
-
+
Palokärki Dryocopus martius
-
+
Ampuhaukka Falco columbarius
-
0
Pikkusieppo Ficedula parva
0
0
Varpuspöllö Glaucidium passerinum
0
0
Sinirinta Luscinia svecica
+
0
Haarahaukka Milvus migrans
+
0
Mehiläishaukka Pernis apivorus
0
-
Pohjantikka Picoides tridactylus
-
0
Harmaapäätikka Picus canus
+
0
Lapinpöllö Strix nebulosa
0
0
Viirupöllö Srix uralensis
0
0
Hiiripöllö Surnia ulula
-
0
Teeri Tetrao tetrix
-
-
Metso  Tetrao urogallus
-
-

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

 

Kirjalllisuus:

Liukko, U-M. ja Raunio, A. (toim.) 2008. Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14. Suomen ympäristökeskus. 429 s. Vammala.