ME16 Metsien direktiiviluontotyypit

Direktiiviluontotyypit ovat Euroopan unionin luontodirektiivissä osoitettuja luontotyyppejä. Direktiivin tavoitteena on suotuisa suojelun taso. Direktiivin piirissä on luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue on hyvin pieni tai jotka ovat vaarassa hävitä. Siihen kuuluu myös luontotyyppejä, jotka edustavat tyypillistä luontoa Euroopan unionin alueella. Suomessa näitä luontotyyppejä esiintyy 69.

Luonnonsuojelulain mukaan luontotyypin suojelutaso on suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys ja kokonaisala riittävät turvaamaan luontotyypin säilymisen ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan luontotyypille luonteenomaisten eliölajien suojelutason on oltava suotuisa. Eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun laji pystyy pitkällä aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa elinympäristöissään.

 
Luontodirektiivin metsäisten luontotyyppien suojelutaso vuonna 2008

 
Alpiininen alue
Levinneisyys Esiintymisalue Rakenne ja toiminta Ennuste Kokonaisarvio
Luonnonmetsät
FV
FV
FV
FV
FV
Lehdot
FV
FV
FV
FV
FV
 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Esiintymisalue Rakenne ja toiminta Ennuste Kokonaisarvio
Luonnonmetsät
FV
U1
U1+
U1+
U1
Jalopuumetsät
FV
U1+
U1+
U1+
U1+
Lehdot
FV
U1
U1
U1
U1
Harjumetsät
FV
U1-
U2-
U2-
U2-
Raviini- ja rinnelehdot
FV
FV
U1
FV
U1
Vanhat tammimetsät
FV
U1
U1
U1
U1
Tulvametsät
FV
U2-
U1
U1
U2-

 

Luontodirektiivin metsäisten luontotyyppien suojelutaso vuonna 2013

 
Alpiininen alue
Levinneisyys Esiintymisalue Rakenne ja toiminta Ennuste Kokonaisarvio
Luonnonmetsät
FV
FV
FV
FV
FV
Lehdot
FV
FV
FV
FV
FV
 
Boreaalinen alue
Levinneisyys Esiintymisalue Rakenne ja toiminta Ennuste Kokonaisarvio
Luonnonmetsät
FV
U1=
U1=
U1
U1=
Jalopuumetsät
FV
U1=
U1=
U1
U1=
Lehdot
FV
FV
U1=
U1
U1=
Harjumetsät
FV
FV
U2-
U2
U2-
Raviini- ja rinnelehdot
FV
FV
U1=
U1
U1=
Vanhat tammimetsät
FV
U1-
U1=
U1
U1-
Tulvametsät
U1=
U2X
U2-
U2
U2-

Lataa taulukot omalle koneellesi tästä

 

Linkit:

EU:n luonto- ja lintudirektiivit (Ympäristöministeriö)

Direktiiviluontotyyppien esittelyt (Suomen ympäristökeskus)

Kirjalllisuus:

Liukko, U-M. ja Raunio, A. (toim.) 2008. Luontotyyppien ja lajien seuranta luonto- ja lintudirektiiveissä. Suomen ympäristö 14. Suomen ympäristökeskus. 429 s. Vammala.